• Lễ tổng kết trao giải Cuộc thi Hội thi tỉnh Hà Giang năm 2023 Lễ tổng kết trao giải Cuộc thi Hội thi tỉnh Hà Giang năm 2023
  • Đoàn hội thảo KHCN VN năm 2023 dâng hương nghia trang liệt sĩ Vị Xuyên Đoàn hội thảo KHCN VN năm 2023 dâng hương nghia trang liệt sĩ Vị Xuyên
  • Hội thảo lần 2 Phản đề án 'tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Hà Giang đến năm 2020' Hội thảo lần 2 Phản đề án 'tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Hà Giang đến năm 2020'
  • Liên hiệp Hội Viêt Nam lên làm việc với Liên hiệp Hội Hà Giang. Liên hiệp Hội Viêt Nam lên làm việc với Liên hiệp Hội Hà Giang.
  • Hội thảo Kết quả dự án phát huy quyền giám sát thực thi luật khiếu nại Hội thảo Kết quả dự án phát huy quyền giám sát thực thi luật khiếu nại
  • Hội thảo vận động chính sách nhân rộng mô hình nhà tiêu sinh học và mô hình cấp nước sạch, nước uống học đường trên địa bàn tỉnh Hà Giang Hội thảo vận động chính sách nhân rộng mô hình nhà tiêu sinh học và mô hình cấp nước sạch, nước uống học đường trên địa bàn tỉnh Hà Giang
  • đồng chí phan xuân dũng đồng chí phan xuân dũng
  • đại hội liên hiệp hội KH&kt Hà giang đại hội liên hiệp hội KH&kt Hà giang
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website