• Lễ tôn vinh tặng kỉ niệm chương Lễ tôn vinh tặng kỉ niệm chương
 • Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2021. Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2021.
 • thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh lần thứ 10 2016 thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh lần thứ 10 2016
 • Hội thảo lần 2 Phản đề án 'tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Hà Giang đến năm 2020' Hội thảo lần 2 Phản đề án 'tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Hà Giang đến năm 2020'
 • Tôn vinh các nhà Khoa học. Tôn vinh các nhà Khoa học.
 • Liên hiệp Hội Viêt Nam lên làm việc với Liên hiệp Hội Hà Giang. Liên hiệp Hội Viêt Nam lên làm việc với Liên hiệp Hội Hà Giang.
 • Hội thảo Kết quả dự án phát huy quyền giám sát thực thi luật khiếu nại Hội thảo Kết quả dự án phát huy quyền giám sát thực thi luật khiếu nại
 • Tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo TTN-NĐ lần thứ 8 năm 2014 Tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo TTN-NĐ lần thứ 8 năm 2014
 • Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh HG đến năm 2020 , tầm nhìn 2030 Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh HG đến năm 2020 , tầm nhìn 2030
 • Hội Nghị BCH Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh lần thứ 8, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Hội Nghị BCH Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh lần thứ 8, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
 • Đại hội đại biểu LHH Hà Giang Lần thứ nhất nhiệm kì 2011-2016 Đại hội đại biểu LHH Hà Giang Lần thứ nhất nhiệm kì 2011-2016
 • Tổng kết Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Lần thứ nhất Tổng kết Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Lần thứ nhất
 • Hội thảo lần 1 Phản đề án 'tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Hà Giang đến năm 2020' Hội thảo lần 1 Phản đề án 'tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Hà Giang đến năm 2020'
 • Đồng chí Đàm Xuân Lan, GĐ Sở KHCN, PCT Hội đồng Khoa học tỉnh phát biểu tại hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi Đồng chí Đàm Xuân Lan, GĐ Sở KHCN, PCT Hội đồng Khoa học tỉnh phát biểu tại hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi
 • Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 11 nhiệm kỳ (2011-2016). Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 11 nhiệm kỳ (2011-2016).
1 2 Tiếp
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website