Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Hà Giang

Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đông lần thứ 12 (2017-2018)
Hội thi kỹ thuật lần thứ 4 -2018
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website