Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Giang tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo sửa đổi Luật Bảo vệ và phát triển rừng, và Luật Thủy sản

 Ngày 13 tháng 9 năm 2017, tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang, Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia đóng góp vào 2 dự thảo Luật: Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) và Luật Thủy sản (sửa đổi). Đồng chí Vương Ngọc Hà, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang và đồng chí Hầu Văn Lý, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang chủ trì hội nghị. Tham gia Hội nghị có PGS.TS Trần Thị Thu Hà, Viện trưởng Viện nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện các Sở, ban ngành của tỉnh, Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang tham dự và tham luận tại Hội nghị. 

Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Giang tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo sửa đổi Luật Bảo vệ và phát triển rừng, và Luật Thủy sản

Toàn cảnh Hội nghị tham gia đóng góp ý kiến cho 2 Dự án Luật

          Tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho các sở, ban ngành của tỉnh đã tham gia, đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) và Luật Thủy sản (sửa đổi). Tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi), đa số các đại biểu đều đồng tình nhất trí cao việc cần thiết phải đổi tên Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) thành Luật Lâm nghiệp nhằm tạo sự đồng bộ, gắn kết với định hướng, quy hoạch Chiến lược phát triển lâm nghiệp và phù hợp với hệ thống tổ chức cơ quan quản lý về lâm nghiệp hiện hành; xem xét, bổ sung phân loại rừng, nhất là rừng đặc dụng trong dự thảo Luật; dự thảo cũng cần quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của chủ rừng; quy định về bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng. Đặc biệt, quy định tại Điều 56 về chính sách phát triển lâm nghiệp phải đảm bảo quyền lợi của người dân sinh sống từ lâu đời trong khu rừng đặc dụng, vùng đệm rừng đặc dụng; chính sách cốt lõi cho cộng đồng dân cư đang sinh sống phụ thuộc vào rừng, được nhà nước giao đất, giao rừng để sản xuất, để thực hiện các văn hóa tín ngưỡng trong cộng đồng dân cư và chia sẻ lợi ích từ rừng; đề nghị bổ sung và làm rõ cơ cấu, hệ thống tổ chức lực lượng kiểm lâm từ trung ương đến cấp cơ sở; những quy định về việc thành lập vườn quốc gia, quy định phân cấp giao cho tỉnh quản lý; quy định về đóng cửa rừng; quy định về trách nhiệm cập nhật cơ sở dữ liệu rừng ...

          Tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi), đa số các đại biểu đều cho rằng dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi) đã được chỉnh sửa, bổ sung tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, đại biểu các ngành có một số kiến nghị Ban soạn thảo dự án Luật cần bổ sung thêm một số vấn đề cần thiết liên quan đến nguyên tắc hoạt động thủy sản; quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; cho thuê mặt nước; quy hoạch quản lý; khai thác, chế biến thủy sản gắn với vệ sinh an toàn thực phẩm. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang đại diện cho trí thức khoa học công nghệ của tỉnh đã có bài tham luận tư vấn, phản biện và tham gia 15 ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) và 11 ý kiến tham gia đóng góp cho Luật Thủy sản (sửa đổi).

Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Giang tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo sửa đổi Luật Bảo vệ và phát triển rừng, và Luật Thủy sản

Thường trực Liên hiệp Hội Hà Giang tham gia Hội nghị TVPB cho dự thảo Luật

          Tổng kết Hội nghị, đồng chí Vương Ngọc Hà, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang đã đánh giá cao các ý kiến tham gia đóng góp của đại biểu các Sở, ban ngành của tỉnh cho dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) và Luật Thủy sản (sửa đổi); đồng chí Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang cũng đã ghi nhận tinh thần tham gia tích cực, tâm huyết, trí tuệ và khoa học của các nhà chuyên môn, nhà khoa học Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang với những nội dung trao đổi, phân tích, tham gia, góp ý rất sâu sắc, khoa học và có thực tiễn đóng góp cho dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) và Luật Thủy sản (sửa đổi). Tất cả những ý kiến tham gia, góp ý của các Sở, ban ngành của tỉnh đều sát với tình hình thực tiễn khách quan của địa phương tỉnh Hà Giang hiện nay. Trên cơ sở những ý kiến tham gia, đóng góp đó, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang sẽ tổng hợp để trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội khóa XIV sắp tới.

Cao Hồng Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp hội Hà Giang

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Hội thảo tư vấn phản biện, đánh giá những nút thắt, hạn chế chủ yếu trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè Shan tuyết Hà Giang
icon Liên hiệp Hội Hà Giang TVPB dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
icon Liên hiệp Hội Hà Giang tập huấn PBKT về ứng dụng KHKT trong cải tạo vườn tạp, thúc đẩy kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân địa phương
icon Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh
icon Liên hiệp Hội Hà Giang tổ chức Hội thảo xây dựng Chương trình tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 14/4/2010 của Bộ Chính trị
icon Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuậtHà Giang lần thứ 9, nhiệm kỳ 2016-2021
icon Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam lần thứ VIII (2020-2025) đã thành công tốt đẹp
icon Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp
icon Hội thảo "Sáng tạo Khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2020"
icon Phát huy vai trò của trí thức KH&CN trong công cuộc xây dựng đất nước giai đoạn 2021-2030
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website