Sơ đồ tổ chức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang
Sơ đồ tổ chức
 Ban thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Giang nhiệm kì III (2021-2026)

Họ và tên, chức danh

Ông Cao Hồng Kỳ - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh

Điện thoại cơ quan: 0219.3866.158

Di động:                    0913.018.236

E-mail: caohongkylhh@gmail.com

Ông Tô Đức Hiện- Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh

Điện thoại cơ quan: 0219.3866.152

Di động:                    0919.509.089 - 0968509089

E-mail: Toduchien.hg@gmail.com

Ông Nguyễn Văn Hưng- Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh

Điện thoại DĐ: 0915.242.535

E-mail: nvhung.btg@hagiang.gov.vn

Ông Vũ Văn Vương, Phó Giám đốc Sở KH&CN kiêm Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT  tỉnh

Điện thoại DĐ: 0913271451

E-mail:  vvvuong.skhcn@hagiang.gov.vn

Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website