Thông báo Kết quả đạt giải tại Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp toàn quốc lần thứ 17 (2022-2023)

THÔNG BÁO

Kết quả đạt giải tại Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp toàn quốc

lần thứ 17 (2022-2023)

------

Căn cứ kết quả đánh giá các công trình, giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (năm 2022-2023) của Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp toàn quốc năm 2024 tại Công văn số 08/VP ngày 19/02/2024 của Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (Vifotec).

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) tỉnh thông báo:

Các tác giả: Cử nhân Kỹ thuật Y sinh Nguyễn Công Thành – Phó Trưởng phòng Vật tư trang thiết bị Y tế Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Hà Giang (Chủ nhiệm giải pháp) và các cộng sự: BS CKI. Nguyễn Thị Đức – Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Hà Giang, nguyên Giám đốc Bệnh Y dược Cổ truyền Hà Giang; DS CKI. Nguyễn Ngọc Mai - Khoa Dược Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Hà Giang; và Cử nhân Đại học Kế toán – Trưởng Phòng Tài chính Kế toán Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Hà Giang Ngọc Thanh Hảo đã đoạt Giải Khuyến khích Hội thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 với công trình/giải pháp “Nghiên cứu, thiết kế, lắp đặt, cải tiến xe tiêm 3 tầng thành xe phun khử khuẩn phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và một số bệnh truyền nhiễm, góp phần tăng cường phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khoẻ, vệ sinh an toàn cho cán bộ y tế, bệnh nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Hà Giang”.   

Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 28/4/2024.

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh xin thông báo tới các cơ quan, đơn vị, cá nhân tác giả đoạt giải thưởng cấp toàn quốc biết, chuẩn bị, phối hợp thực hiện./.             

- Mời các bạn tải bản PDF tại đây

Nơi nhận:

TM. BAN THƯỜNG VỤ LHH

- UBND tỉnh Hà Giang (thay B/c);

- Các Sở: KH&CN, Y tế (để P/H);

- Bệnh Viện YDCT Hà Giang (biết);

- Hội Đông y tỉnh (biết);

- Các tác giả đoạt giải (biết);

- TTr. Liên hiệp hội;

- Đăng trang website/mục thông báo;

- Lưu: VT, VP, đ/c CV Ngọc Anh.

  CHỦ TỊCH


 (đã ký)

 

Cao Hồng Kỳ

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Hà Giang có một giải pháp đoạt giải Khuyến khích Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp toàn quốc
icon V/v đề nghị phối hợp triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 7 (2023-2025)
icon Quyết định Về việc ban hành thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 7 năm 2023-2025
icon Đánh giá các đề tài, giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 6 (2021-2023)
icon Thông báo kết quả Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 6 (2022-2023)
icon Kế hoạch Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 6 (năm 2022-2023)
icon Công văn + Quyết định Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022-2023)
icon Thể lệ hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 6 (2022-2023)
icon Thông báo kết quả Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 5 (2020-2021)
icon Hà Giang: Đánh giá các giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 5 (2019-2021)
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website