THÔNG BÁO Về kết quả tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018-2019) và Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2019

 Căn cứ kết quả đánh giá các đề tài, giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (năm 2018-2019) và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ (KHCN) Việt Nam năm 2019 của Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật cấp toàn quốc và Hội đồng Giải thưởng KHCN Việt Nam năm 2019.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) tỉnh thông báo:

1. Tác giả Vũ Hoài Nam, Phòng Kế hoạch Tổ chức Doanh nghiệp, Trung tâm Kinh doanh VNPT tỉnh Hà Giang với giải pháp “Kết nối liên thông Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp xã” là một trong 90 giải pháp KHCN đã đoạt Giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật cấp toàn quốc lần thứ 15 (năm 2018-2019). Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018-2019) dự kiến sẽ được tổ chức tại Nhà hát Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hà Nội vào ngày 14/4/2020.

2. Tác giả Lý Tà Dèn, Giám đốc HTX Cộng đồng Nặm Đăm, thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ với công trình “Ứng dụng công nghệ sấy năng lượng mặt trời sản xuất trà gừng Cao nguyên đá phục vụ tiêu dùng và phát triển kinh tế tại xã Quản bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang là một trong 41 công trình ứng dụng KHCN đã đoạt Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2019. Lễ tổng kết và trao giải năm 2019 và phát động Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 14/5/2020 tại Nhà hát lớn TP Hà Nội.

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh xin thông báo tới các đơn vị và cá nhân tác giả đoạt Giải thưởng, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật cấp toàn quốc biết./.

                               

Nơi nhận:

TM. BAN THƯỜNG VỤ LHH

- Trung tâm Kinh doanh VNPT Hà Giang;

- HTX Cộng đồng Nặm Đăm, xã Quản Bạ;

- UBND tỉnh Hà Giang (thay B/c);

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (thay B/c);

- Sở KH&CN Hà Giang (biết);

- TTr Liên hiệp hội;

- Đăng trang website/mục thông báo;

- Lưu: VT, CV Ngọc Anh.

                                     CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Cao Hồng Kỳ

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Triển khai Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2020"
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website