Nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ (KH&CN)

 Truyền thông và phổ biến kiến thức KH&CN là sứ mệnh của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) Việt Nam và các hội thành viên trong thời kỳ mới. Ngày 25/11/2022, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong giai đoạn mới”.

Phát biểu tại Hội thảo, ThS. Nguyễn Quyết Chiến, Tổng thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã khẳng định: Truyền thông và phổ biến kiến thức KH&CN là sứ mệnh của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học thuộc Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam và các hội thành viên trong thời kỳ mới, là phương thức quan trọng để đưa tri thức KH&CN phát triển, trở thành động lực phát triển của nền kinh tế, góp phần xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ (KH&CN)

Toàn cảnh Hội thảo phổ biến kiến thức KH&CN

Hội thảo đã được nghe 11 ý kiến tham luận của Liên hiệp các Hội KH&KT các tỉnh: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hải Phòng, Hà Giang, Sơn La, Cao Bằng, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Hội An toàn thực phẩm Việt Nam, Hội An toàn vệ sinh lao động Việt Nam cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức của đơn vị mình; đồng thời đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức như: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 27 của BCH Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; các văn bản của Đảng, Nhà nước và của địa phương nhằm nâng cao nhận thức, vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam. Đây cũng là hoạt động quan trọng đòi hỏi các cấp, ngành ở Trung ương và ở tỉnh cần thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ làm công tác tuyên truyền và phổ biến kiến thức KH&CN; xây dựng kế hoạch tuyên truyền hằng năm, kế hoạch 5 năm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện hoạt động này; tăng cường phối hợp với các bộ, ngành ở Trung ương, các sở, ban ngành ở địa phương, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn nhằm huy động tối đa các nguồn lực và kinh phí để thực hiện tốt, hiệu quả nhiệm vụ; đa dạng hóa các hình thức và phương tiện truyền thông phổ biến kiến thức.

Nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ (KH&CN)

Lãnh đạo Liên hiệp Hội Hà Giang tham luận với Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng kiến nghị với Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam chủ động đề xuất cơ chế, chính sách nhằm phát huy vai trò của trí thức KH&CN, hướng dẫn các hội thành viên, tổ chức KH&CN đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và phổ biến kiến thức đưa KH&CN vào phục vụ sản xuất và cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng cuộc sống; ngoài ra cần huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, các nhà quản lý, nhà sáng chế, nhà khoa học để hoạt động phổ biến kiến thức KH&CN ngày càng được xã hội hóa sâu rộng để đem lại hiệu quả cao trong sản xuất và đời sống xã hội.

Cao Hồng Kỳ, Chủ tịch LHH Hà Giang

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Đoàn kết phát huy sức mạnh trí tuệ của đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới
icon Hà Giang: Đánh giá các công trình, giải pháp tham gia Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2022
icon Hội thảo khoa học "Sáng tạo khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam"
icon Khu Công Nghệ Cao Thành phố Hồ Chí Minh - Nơi ươm mầm khoa học
icon Tuyên truyền, phổ biến Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam tại Hoàng Su Phì và Xín Mần
icon Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh tuyên truyền, phổ biến Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam tại cơ sở
icon Bộ trưởng Bộ KH&CN làm Chu Ngọc Anh làm việc tại tỉnh Hà Giang
icon Công bố Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017
icon Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang được nhận Giải thưởng Môi trường toàn quốc năm 2017
icon Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam và Giải thưởng WIPO năm 2016
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website