Đại hội Chi bộ Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Giang nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp

 Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang về kế hoạch Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, và kế hoạch của Chi bộ Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang về tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 29/5/2020, Chi bộ Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Khối, Trưởng Ban Tuyên - Vận Đảng ủy Khối; đồng chí Lương Văn Hịch, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KhốiCơ quan – Doanh nghiệp tỉnh; đại biểu Chi bộ Hội Đông y tỉnh, cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ cơ quanLiên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang.

Đại hội Chi bộ Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Giang nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Liên hiệp Hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Báo cáo chính trị thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Liên hiệp Hội Hà Giang nhiệm kỳ 2015-2020trình Đại hội Chi bộ đã đánh giá những ưu điểmtrong nhiệm kỳ vừa qua: Chi bộ thường xuyên quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng, ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, hành động, quan điểm sai trái với chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tiêu cực “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó đã nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, lập trường tư tưởng vững vàng cho cán bộ, đảng viên; giữ vững mối đoàn kết nội bộ, giúp đỡ nhau thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn do Cấp ủy, chính quyền giao cho, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng.

Công tác thanh tra, tự kiểm tra được đẩy mạnh, góp phần nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh chỉ đạo, quản lý, điều hànhtổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tốt; cán bộ, đảng viên được tham gia giao lưu học hỏi kinh nghiệm qua các Hội nghị, Hội thảo ở trung ương và ở tỉnh, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có tinh thần đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh trí tuệ của tập thể, tích cực phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ (2015-2020) đã đề ra. Trong 09 chỉ tiêu của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra thì có 08 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 01 chỉ tiêu chưa đạt, vì lý do cán bộ, đảng viênbận công việc chưa thu xếp được thời gian đi học các lớp lý luận chính trị.

Bên cạnh những ưu điểm trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ còn tồn tại một số khuyết điểm, hạn chế, đó là: Công tác tuyên truyền chưa được triển khai đầy đủ, việc thực hiện kiểm tra giám sát và tự kiểm tra giám sát của Chi bộ đối với cán bộ, đảng viên chưa thực hiện thường xuyên liên tục; công tác phê bình và tự phê bình đã được coi trọng nhưng quá trình triển khai còn chừng mực nhất định; một số cán bộ, đảng viên đã có sự cố gắng, nhiệt tình và trách nhiệm đối với công việc, nhiệm vụ chuyên môn nhưng quá trình phấn đấu chưa thường xuyên, liên tục, còn nhiều hạn chế.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo của Cấp ủy cấp trên với Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Khối, Trưởng Ban Tuyên - Vận Đảng ủy Khối đã nhấn mạnh: Với những thành tích đã đạt được và thiếu sót tồn tại đã được nêu trong Báo cáo chính trị và thảo luận tại Đại hội, về phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Liên hiệp Hội cần tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ; thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; tăng cường công tác giáo dục về chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống chocán bộ, đảng viên, chấp hành nghiêm tốt các quy định đối với Đảng viên không được làm; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lãnh đạo công tác đoàn thể, quần chúng, công tác tổ chức xây dựng Đảng, phấn đấu Chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ” là những vấn đề trọng tâm của Chi bộ cho nhiệm kỳ tới 2020-2025.

Đại hội Chi bộ Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Giang nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp

Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Chi bộ, xây dựng các đoàn thể vững mạnh về mọi mặt. Đại hội đã bầu ra Bí Thư, Phó Bí thư Chi bộ khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm những đồng chí có đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có kiến thức và năng lực công tác thực tiễn, có khả năng đoàn kết, tập hợp được đảng viên, quần chúng để lãnh chỉ đạo Chi bộ, cơ quan thực hiện hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại hội cũng đã bầu ra đoàn đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt cho Cấp ủy nhiệm kỳ mới, đồng chí Cao Hồng Kỳ, Bí thư Chi bộ đã hứa với Cấp ủy cấp trên và Chi bộ trong nhiệm kỳ mới sẽ quyết tâm cùng với tập thể Chi ủy Chi bộ lãnh chỉ đạo Chi bộ, đoàn thể cơ quan phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được cấp ủy cấp trên giao, ra sức khắc phục mặt tồn tại, hạn chế, đoàn kết thống nhất quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Đại hội Chi bộ Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Giang nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp

Cấp ủy Cấp trên tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội Chi bộ Liên hiệp Hội

Cao Hồng Kỳ, Liên hiệp Hội Hà Giang

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Hội nghị Ban chấp hành iên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh lần thứ 8, nhiệm kỳ 2016-2021
icon Liên hiệp Hội Hà Giang Hội thảo tư vấn, phản biện giải pháp thúc đẩy và duy trì Chương trình cây dược liệu gắn với xóa đói giảm nghèo của tỉnh
icon Cơ hội điều trị cho trẻ em suy dinh dưỡng cấp tính nặng
icon Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018 - 2019)
icon Góp ý của VUSTA về quy định khámbệnh và chữa bệnh suy dinh dưỡng nặng cấp tính cho trẻ em
icon Cần chủ động ứng phó với đợt thời tiết nắng nóng đỉnh điểm
icon Tọa đàm "Chung tay bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn"
icon Suy dinh dưỡng cấp tính nặng trẻ em trong Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh
icon Liên hiệp Hội Hà Giang tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển nông sản hàng hóatrong bối cảnh Hội nhập kinh tế quốc tế"
icon Hà Giang: Hội thảo tư vấn phản biện đánh giá hiệu quả "hồ treo" cấp nước sinh hoạt cho nhân dân tại vùng khan hiếm nước thuộc Cao nguyên đá Đồng Văn
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website