Đại hội thi đua yêu nước trí thức KH&CN toàn quốc

 Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và để chuẩn bị chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025, sáng ngày 13/11/2020, Liên hiệp Hội Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV, giai đoạn 2020-2025. Tham dự Đại hội có các đồng chí Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam, đại biểu đại diện các Ban, bộ ngành Trung ương, đại diện các Hội ngành ở Trung ương và đại diện Liên hiệp các Hội KH&KT các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đại hội thi đua yêu nước trí thức KH&CN toàn quốc

Toàn cảnh Đại hội thi đua yêu nước Liên hiệp Hội Việt Nam

Phát biểu tại Đại hội, TS. Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết: Trong 5 năm qua, toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam đã chủ động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và đạt được những kết quả tích cực. Công tác tập hợp, đoàn kết trí thức được đổi mới, công tác chính trị, tư tưởng đối với đội ngũ trí thức được quan tâm hơn, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội trong nước. Vị thế, vai trò chính trị - xã hội của Liên hiệp Hội ở Trung ương và địa phương được tiếp tục khẳng định.Nhiều chương trình thỏa thuận hợp tác giữa Liên hiệp Hội Việt Nam với Ủy ban TWMTTQ Việt Nam và các bộ, ngành được ký kết, tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp Hội Việt Nam, các hội thành viên, các tổ chức KH&CN triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn như các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, tư vấn, phản biện và giám định xã hội, truyền thông và phổ biến kiến thức, thúc đẩy các phong trào sáng tạo kỹ thuật và hợp tác quốc tế, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đại hội đã nghe Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015- 2020 và phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025 do TS. Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam trình bày.Tại Đại hội, các tấm gương tích cực hoạt động, tham gia phong trào thi đua yêu nước đã được vinh danh, chia sẻ về những kết quả thi đua, sáng tạo của mình.Theo báo cáo tại Đại hội, từ năm 2015 đến nay đã có 7.677 công trình, đề tài, giải pháp kỹ thuật trên cả nước tham dự với 1.490 công trình đạt giải. Trên cơ sở đó, Liên hiệp Hội Việt Nam đã lựa chọn, tổ chức các đoàn tham gia triển lãm sáng tạo KH&CN ở các nước như Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan,… để giới thiệu, giao lưu, trao đổi với các nhà khoa học trên thế giới, thương mại hóa các sản phẩm KH&CN của Việt Nam. Các giải thưởng, hội thi, cuộc thi,... đã góp phần thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, phát triển kinh tế - xã hội; khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của các tầng lớp nhân dân.

Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng được hội thành viên quan tâm, coi trọng và thực sự có tác dụng rất lớn thúc đẩy hoạt động hội. Số lượng tập thể, cá nhân được đề xuất và được tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nhiều hơn, chất lượng công tác khen thưởng được nâng lên rõ rệt, góp phần tạo động lực để mỗi cá nhân, tập thể phấn đấu hoàn tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại hội thi đua yêu nước trí thức KH&CN toàn quốc

Thường trực LHH Hà Giang tham dự Đại hội thi đua yêu nước trí thức KHCN toàn quốc

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phùng Khánh Tài, Phó chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam nhất trí với báo cáo tổng kết phong trào thi đua và các thành tích đạt được giai đoạn 2015-2020 của Liên hiệp Hội Việt Nam, đồng thời khẳng định sự tin tưởng vào các cuộc vận động, phong trào thi đua sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội và trở thành động lực quan trọng để trí thức đồng hành cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới.Về ý nghĩa sâu sắc của công tác thi đua yêu nước, lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Phong trào thi đua yêu nước đang động viên nhân dân ta phát huy nhiệt tình cách mạng và sức lao động sáng tạo… những thành quả mà phong trào thi đua yêu nước đem lại đã đưa đất nước ta tiến những bước dài chưa từng có trong lịch sử dân tộc, làm cho đất nước, xã hội, con người đều đổi mới”. Đồng thời, Người khẳng định: “Vì bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua cùng nhau làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều, mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên mặt trận quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa”.Từ thực tiễn trong những năm qua, thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Liên hiệp Hội Việt Nam đã không ngừng phấn đấu, khắc phục khó khăn, vận động, tập hợp và phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức KH&CN để phát triển tổ chức, làm tốt công tác chính trị - tư tưởng trong đội ngũ trí thức, mở rộng kết nạp thành viên và hội viên, thành lập các tổ chức KH&CN trực thuộc hoạt động với nhiều hình thức đa dạng, thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có công tác thi đua, khen hưởng, giải thưởng, hội thi và công tác tôn vinh trí thức. Phó chủ tịch UBTW MTTQ Việt Namcũng đã đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích to lớn đã đạt được của nhiều tập thể, cá nhân hoạt động trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam và biểu dương phong trào thi đua yêu nước của Liên hiệp Hội Việt Nam trong 5 năm qua.

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 của toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam với chủ đề “Phát huy tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Cao Hồng Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp Hội Hà Giang.

 

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Liên hiệp Hội Hà Giang TVPB, góp ý đối với Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê
icon Hội nghị trực tuyến "Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng"
icon Thông báo tuyển chọn chuyên gia kỹ thuật tham gia thự hiện dự án "tăng cường tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường" gọi tắt là dự án Local Works
icon Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của trí thức KH&CN với sự nghiệp phát triển KT-XH tỉnh Hà Giang"
icon Hà Giang: Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp Hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2016-2021
icon V/v thực hiện Chương trình của BTV Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư
icon Cần phải có giải pháp chủ động ứng phó với đợt nắng nóng đỉnh điểm
icon UBND tỉnh Hà Giang ban hành kế hoạch triển khai Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 93-KL/TW của Ban Bí thư
icon Tỉnh ủy Hà Giang ban hành Chương trình thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư
icon Hội thảo xây dựng hoàn thiện Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website