Đánh giá các đề tài/giải pháp tham dự Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2020

 Ngày 06-10-2020, Ban Tổ chức Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ (KHCN) tỉnh Hà Giang đã tổ chức cuộc họp đánh giá các đề tài tham dự Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2020. Tham dự cuộc họp có Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì, cùng đại diện các Sở, ngành của tỉnh liên quan: Sở Nông nghiệp & PTNT, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh…

Đánh giá các đề tài/giải pháp tham dự Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2020

Toàn cảnh cuộc họp xét Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2020

Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Namđược tổ chức mỗi năm một lần nhằm tôn vinh các tác giả có các công trình KHCN được nghiên cứu, áp dụng trong thực tế sản xuất và đời sống mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước trong thời ký công nghiệp hía, hiện đại hóa đất nước.Giải thưởng được xét cho các công trình khoa học thuộc các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông; cơ khí và tự động hóa; sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; công nghệ vật liệu; công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; công nghệ tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.Sau khi xem xét, đánh giá, Ban tổ chức cấp tỉnh đã lựa chọn được 03 đề tài, giải pháp có tính mới, tính sáng tạo, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao và có khả năng nhân rộng để tham gia Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2020, gồm: (1) Nghiên cứu cải tiến đồng bộ hóa chuỗi dây chuyền sản xuất tinh bột nghệ vàng (Curcumin) tự động, tiết kiệm năng lượng, thân thiện vói môi trường, mang lại hiệu quả và giải quyết việc làm cho nông dân địa phương; (2) Ứng dụng công nghệ theo chu trình khép kín chiết xuất tinh dầu lạc phục vụ tiêu dùng và phát triển kinh tế tại HTX nông sản dầu lạc, xã Đồng Yên, Vị Xuyên, Hà Giang; (3) Tích hợp chữ ký số trên Sim PKI vào VnEdu để giải quyết bài toán ký số các loại sổ điện tử, loại bỏ hình thúc giấy và thực hiện số hóa trong ngành giáo dục”.

                                                Tin và ảnh: Cao Hồng Kỳ, LHH Hà Giang.

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Hội thảo xây dựng hoàn thiện Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW
icon Đại hội thi đua yêu nước trí thức KH&CN toàn quốc
icon Hà giang: Hội thảo nhận rộng kết quả đề tài khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống
icon Bảo đảm an ninh nước vì sự phát triển bền vững của đất nước
icon Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng
icon Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2019
icon Hội thảo TVPB, góp ý đối với dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)
icon Diễn đàn khoa học "Trí thức Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước"
icon Hội nghị Ban chấp hành iên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh lần thứ 8, nhiệm kỳ 2016-2021
icon Liên hiệp Hội Hà Giang Hội thảo tư vấn, phản biện giải pháp thúc đẩy và duy trì Chương trình cây dược liệu gắn với xóa đói giảm nghèo của tỉnh
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website