Hà Giang: Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp Hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2016-2021

 Ngày 20/7/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (BCH) Liên hiệp Hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2016-2021.Dự Hội nghị có Lãnh đạo đại diện UBMTTQ tỉnh Hà Giang, lãnh đạo đại diện các Sở, ban ngành, các Hội thành viên, các Ủy viên BCH Liên hiệp Hội, nhằm kiểm điểm,đánh giá hoạt động công tác 6 tháng đầu năm, bàn các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối nămvà các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Giang: Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp Hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2016-2021

Toàn cảnh Hội nghị

Sáu tháng đầu năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19; quá trình hoạt động của Liên hiệp Hội cũng gặp không ít khó khăn. Xong, Liên hiệp Hội tỉnh Hà Giang luôn khẳng định được vị trí, vai tròlà trung tâm đoàn kết tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) ở trong và ngoài tỉnh; tích cực chủ động triển khai, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị BCH Liên hiệp Hội đã đề ra. Tập thể BCH, Ban thường vụ, Thường trựcLiên hiệp Hội luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực cố gắng, đổi mới công tác lãnh, chỉ đạo điều hànhvà đã đạt được kết quả nổi bật trên 05 lĩnh vực: (i) Tổ chức bộ máy cơ quan Liên hiệp Hội tỉnh từng bước được củng cố theo hướng hoạt động hiệu lực, hiệu quả; (ii) Tổ chức thực hiện thành công 2/4 nhiệm vụ tư vấn, phản biện do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; (iii) Hoạt động KH&CNđã đạt được kết quảtích cực, đã chủ động tiếp cận, đề xuất được 03đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN được Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức Phi chính phủ hỗ trợ; (iv) Hoạt động thông tin, truyền thông và phổ biến kiến thức KH&CN được đẩy mạnh thông qua trang thông tin điện tử của Liên hiệp Hội, trên phương tiện thông tin đại chúng, bằng các chương trình, hội nghị, hội thảo, tập huấn từ các nguồn hỗ trợ của tỉnh, của Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức NGO tài trợ; (v) Phong trào lao động sáng tạo đưa tiến bộ KH&CN vào phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân thông qua việc tổ chức các Cuộc thi, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam đã được triển khai rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh và đạt được kết quả bước đầu, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hộicủa tỉnh. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, các hội thành viên tích cực phối hợp, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Ban chấp hành Liên hiệp Hội đã đề ra.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Liên hiệp Hội Hà Giang tập trung lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành 06 nhiệm vụ trọng tâm, gồm:(i) Chuẩn bị mọi điều kiện tổ chức thành công Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến vào tháng 11/2021; (ii) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật thông qua các kênh: Trang thông tin điện tử Website của Liên hiệp Hội, nâng cao chất lượng các tin, bài, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới các Hội thành viên và hội viên trong Liên hiệp Hội; (iii) Tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành 02 nhiệm vụ tư vấn, phản biện theo danh mục nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao; (iv) Phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh tổ chức thành công Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh lần thứ 15 (2020-2021), Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 5 (2019-2021) và tham gia Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam năm 2021; (v) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị của tỉnh triển khai hoàn thành 02dự án: “Happy Việt Nam - Nâng cao nhận thức để phòng ngừa tình trạng thấp còi, suy dinh dưỡng ở trẻ em tại tỉnh Hà Giang” do tổ chức ASSIST - Đức tài trợ; dự án “Triển khai mô hình Nước uống học đường tăng cường tiếp cận nước sạch, cải thiện sức khỏe, môi trường cho học sinh và giáo viên một số điểm trường, khu vực khan hiếm nước sạch của tỉnh Hà Giang” do tổ chức USAID tài trợ; (vi) Phối hợp với các cơ quan Trung ương và tỉnh tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp toàn quốc: “Sáng tạo khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội” và Hội thảo khoa học cấp tỉnh: “Phát huy vai trò của trí thức KH&CN với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang”./.

Cao Hồng Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp Hội Hà Giang

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Hội nghị trực tuyến "Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng"
icon Thông báo tuyển chọn chuyên gia kỹ thuật tham gia thự hiện dự án "tăng cường tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường" gọi tắt là dự án Local Works
icon Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của trí thức KH&CN với sự nghiệp phát triển KT-XH tỉnh Hà Giang"
icon V/v thực hiện Chương trình của BTV Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư
icon Cần phải có giải pháp chủ động ứng phó với đợt nắng nóng đỉnh điểm
icon UBND tỉnh Hà Giang ban hành kế hoạch triển khai Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 93-KL/TW của Ban Bí thư
icon Tỉnh ủy Hà Giang ban hành Chương trình thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư
icon Hội thảo xây dựng hoàn thiện Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW
icon Đại hội thi đua yêu nước trí thức KH&CN toàn quốc
icon Hà giang: Hội thảo nhận rộng kết quả đề tài khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website