Hà giang: Hội thảo nhận rộng kết quả đề tài khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống

 Trong thời gian qua, hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) của tỉnh Hà Giang đã đạt được những kết quả tích cực, có nhiều đề tài, giải pháp KH&CN đã và đang được nghiên cứu, ứng dụng thành công trong thực tiễn như: đề tài phục tráng và bảo tồn các giống lúa, ngô địa phương cho năng xuất cao; đề tài chọn, tạo thế hệ cây cam sành sạch bệnh trên địa bàn huyện Bắc Quang; đề tài bảo tồn và phát triển nguồn gen dược liệu bản địa quý hiếm, đặc hữu trên địa bàn tỉnh; giải pháp ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào để sản xuất một số giống cây trồng cung cấp cho nông dân; đề tài công nghệ lai tạo trong nhân giống bò vàng vùng cao; ứng dụng chuyển giao công nghệ hệ thống bơm nước không dùng điện để cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân thuộc dự án Kawatech tại huyện Đồng Văn. Đặc biệt, với sự hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ, Chuyên gia Viện Dân số Sức khỏe và Phát triển (PHAD) cùng với các sở, ngành, UBND huyện Đồng Văn, năm 2020, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã triển khai thành công đề tài “Nghiên cứu, ứng dụng và hoàn thiện mô hình nhà tiêu sinh học không dùng nước – Bio-toilet phục vụ các điểm dân cư tập trung tại vùng khan hiếm nước thuộc Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang”.

Nhằm mục đích tạo diễn đàn cho các cán bộ khoa học, quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp trao đổi, chia sẻ về kết quả nghiên cứu, đồng thời đóng góp ý kiến giải pháp, kiến nghị với cấp có thẩm quyền của tỉnh tiếp tục nhân rộng kết quả đề tài, giải pháp KHCN vào thực tiễn sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh Hà Giang cho những năm tiếp theo 2021-2022. Ngày 10/11/2020, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội thảo khoa học nhân rộng kết quả đề tài, giải pháp KHCN vào thực tiễn sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội thảo có đại diện các sở, ngành liên quan của tỉnh, UBND các huyện Đồng Văn, Quản Bạ, Vị Xuyên, UBND xã trong vùng dự án, chuyên gia viện PHAD, đại diện Công ty Envitect.

Hà giang: Hội thảo nhận rộng kết quả đề tài khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, đại diện các Sở, ngành của tỉnh; đại diện UBND huyện Đồng Văn, Quản Bạ và UBND các xã có các đề tài, dự án KHCN được triển khai áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng đã chia sẻ kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế của đề tài, dự án và đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền của tỉnh về giải pháp triển khai nhân rộng các đề tài, dự án mang lại hiệu quả về kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào các dân tộc khu vực khan hiếm nước của tỉnh như: “Triển khai mô hình tích hợp đa năng hệ thống xử lý nước sạch và nước uống học đường” thông qua các chương trình, dự án, sáng kiến cộng đồng để giải quyết nước uống học đường cho học sinh tại các điểm trường thuộc vùng khan hiếm nước trên địa bàn tỉnh; “Nhân rộng đề tài lắp đặt nhà tiêu sinh học (Bio-toilet) không dùng nước phục vụ các điểm dân cư tập trung tại vùng khan hiếm nước thuộc Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang” từ nguồn các chương trình, dự án của tỉnh như: Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới, Chương trình xây dựng nhà vệ sinh và cấp nước sạch trong các trường học đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo; từ nguồn xã hội hóa và các tổ chức NGO hỗ trợ khác góp phần chung tay giải quyết vấn đề nước sạch, nước uống học đường, bảo vệ môi trường và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng dân cư khu vực khan khiếm nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang./.

Cao Hồng Kỳ, Liên hiệp Hội Hà Giang.

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Hội nghị trực tuyến "Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng"
icon Thông báo tuyển chọn chuyên gia kỹ thuật tham gia thự hiện dự án "tăng cường tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường" gọi tắt là dự án Local Works
icon Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của trí thức KH&CN với sự nghiệp phát triển KT-XH tỉnh Hà Giang"
icon Hà Giang: Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp Hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2016-2021
icon V/v thực hiện Chương trình của BTV Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư
icon Cần phải có giải pháp chủ động ứng phó với đợt nắng nóng đỉnh điểm
icon UBND tỉnh Hà Giang ban hành kế hoạch triển khai Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 93-KL/TW của Ban Bí thư
icon Tỉnh ủy Hà Giang ban hành Chương trình thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư
icon Hội thảo xây dựng hoàn thiện Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW
icon Đại hội thi đua yêu nước trí thức KH&CN toàn quốc
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website