Hà Giang: Tư vấn, phản biện Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

 Vừa qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện đối với dự thảo Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên bàn tỉnh. Đây là nhiệm vụ thứ 3/4 nhiệm vụ do UBND tỉnh giao cho Liên hiệp Hội Hà Giang thực hiện trong năm 2019.

          Tham dự Hội thảo có các Chuyên gia tư vấn, phản biện đến từ các Hội, ngành ở Trung ương và tỉnh Hà Giang; đại diện các Sở, ban ngành của tỉnh Hà Giang, đại diện đơn vị chủ trì soạn thảo (Sở Nông nghiệp và PTNT) và Đơn vị tư vấn (Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật Thủy lợi thuộc Tổng cục Thủy lợi).

Hà Giang: Tư vấn, phản biện Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Toàn cảnh Hội thảo tư vấn phản biện định mức kinh tế - kỹ thuật

          Luật Thủy lợi có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/7/2018, đến nay hầu hết các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi đã được các cấp có thẩm quyền ban hành. Vì thế chủ trương của UBND tỉnh Hà Giang ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh làm căn cứ để xây dựng phương án giá, quy định mức giá cụ thể đối với sản phẩm dịch vụ thủy lợi theo quy định của Luật thủy lợi; lập dự toán, phê duyệt dự toán, giao nhiệm vụ, đấu thầu, giao kế hoạch, thực hiện giao khoán, bố trí sắp xếp và sử dụng lao động hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, gắn chế độ tiền lương, tiền thưởng với kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp nước sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang là một nhiệm vụ cần thiết và cấp bách.

          Tổng hợp ý kiến, kết luận Hội thảo tư vấn phản biện, Chủ trì Hội thảo đã kết luận: Dự thảo Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã được cơ quan chủ trì soạn thảo và đơn vị tư vấn xây dựng khá công phu, với khối lượng công việc lớn, hồ sơ tài liệu nhiều, về cơ bản cơ quan chủ trì và đơn vị tư vấn xây dựng định mức đã hoàn thành các nhiệm vụ theo Đề cương đã được phê duyệt. Tuy vậy, trong thời gian đơn vị tư vấn xây dựng định mức, nhiều quy định về quản lý, khai thác công trình thủy lợi đã được thay đổi theo Luật Thủy lợi và Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017 nhưng chưa được cập nhật đầy đủ; nội dung chưa bám sát các quy định mới của Luật Thủy lợi và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Vì vậy, cơ quan chủ trì soạn thảo, đơn vị tư vấn cần tiếp tục cập nhật các văn bản pháp quy mới, rà soát lại nội dung các hạng mục công trình và kết quả tính toán theo quy định của Quyết định 2891/QĐ-BNN-TL; chỉnh sửa, hoàn thiện các bản thuyết minh, phụ lục tính toán đảm bảo khoa học, logic, dễ hiểu, dễ áp dụng trước khi trình UBND tỉnh ban hành, áp dụng.

Hà Giang: Tư vấn, phản biện Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Các chuyên gia TVPB cho ý kiến đối với định mức KT-KT

          Cơ quan chủ trì và đơn vị tư vấn xây dựng định mức KT-KT đã tiếp thu tất cả ý kiến tham gia, góp ý của Hội đồng tư vấn, phản biện để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên bàn tỉnh Hà Giang đảm bảo khoa học, theo đúng quy định trước khi trình UBND tỉnh Hà Giang xem xét, phê duyệt./.

Cao Hồng Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp Hội Hà Giang

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Liên hiệp Hội Hà Giang tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển nông sản hàng hóatrong bối cảnh Hội nhập kinh tế quốc tế"
icon Hà Giang: Hội thảo tư vấn phản biện đánh giá hiệu quả "hồ treo" cấp nước sinh hoạt cho nhân dân tại vùng khan hiếm nước thuộc Cao nguyên đá Đồng Văn
icon Kiến nghị về thúc đẩy thực thi Nghị định số 09/2016/NĐ-CP của Chính phủ về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm
icon Liên hiệp Hội Hà Giang tổ chức Hội thảo TVPB, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi
icon Bổ sung vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm để chống lại bệnh tật và tăng cường sức khỏe cho cộng đồng
icon Cần tăng cường bổ sung chất dinhdưỡng cho mọi người, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ nuôi con nhỏ
icon Chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy thực thi Luật Tiếp cận thông tin lần thứ 2
icon Liên minh nước và sức khỏe Việt Nam: Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm những hoạt động liên quan đến nước và sức khỏe 2019 và định hướng 2020
icon Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức viên chức cơ quan năm 2019
icon Hội thảo Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website