Hội nghị Ban chấp hành iên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh lần thứ 8, nhiệm kỳ 2016-2021

 Sáng 28/7/2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) Hà Giang tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (BCH) Liên hiệp các HộiKH&KT tỉnh lần thứ 8, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự Hội nghị có đại diện các đồng chí Lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh, các Hội thành viên và các đồng chí Ủy viên BCH Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh.

Ảnh 9.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh. Theo báo cáo tổng hợp, 6 tháng đầu năm 2020, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã chủ động bám sát các văn bản chỉ đạo, định hướng công tác trọng tâm, tập trung vào các nhiệm vụ củng cố và phát triển tổ chức; hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được đẩy mạnh, cụ thể đã tư vấn, phản biện thành công 06 nhiệm vụ, tham gia điều chỉnh 04 Đồ án quy hoạch xây dựng đô thị. Thường xuyên duy trì hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức KH&KT trên trang website; tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến kiến thức KHKT phục vụ sản xuất và đời sống. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức, đơn vị tổ chức lắp đặt thiết bị lọc nước, cấp nước uống học đường; chạy thử nghiệm hệ thống nhà tiêu sinh học không dùng nước tại một số xã vùng cao khan hiếm nước; xây dựng, ban hành kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức các Cuộc thi, Hội thi, Giải thưởng Sáng tạo KHCN theo quy định; hoàn thành việc xét chọn công trình KHCN trong tỉnh đề xuất đăng trong Sách vàng sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2020. Các hội thành viên tích cực, chủ động thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụđược giao.

Về triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh tập trung làm tốt các nhiệm vụ chuyên môn như hoàn thành Dự án KH-CN cấp tỉnh, nghiên cứu, đề xuất các đề tài, nhiệm vụ tư vấn, phản biện; phối hợp với Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình BTV Tỉnh ủy quyết định về thành lập Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí miễn nhiệm Ủy viên BCH Liên hiệp Hội khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với 3 đồng chí do chuyển công tác và nghỉ chế độ; đồng thời bầu bổ sung thêm 05 đồng chí tham gia Ủy viên BCH Liên hiệp Hội nhiệm kỳ 2016-2021.

Cao Hồng Kỳ, Liên hiệp Hội Hà Giang.

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Hội thảo xây dựng hoàn thiện Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW
icon Đại hội thi đua yêu nước trí thức KH&CN toàn quốc
icon Hà giang: Hội thảo nhận rộng kết quả đề tài khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống
icon Bảo đảm an ninh nước vì sự phát triển bền vững của đất nước
icon Đánh giá các đề tài/giải pháp tham dự Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2020
icon Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng
icon Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2019
icon Hội thảo TVPB, góp ý đối với dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)
icon Diễn đàn khoa học "Trí thức Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước"
icon Liên hiệp Hội Hà Giang Hội thảo tư vấn, phản biện giải pháp thúc đẩy và duy trì Chương trình cây dược liệu gắn với xóa đói giảm nghèo của tỉnh
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website