Hội nghị BCH Liên hiệp Hội lần thứ 5 (nhiệm kỳ 2016-2021): Tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

 Ngày 20/02/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) Hà Giang đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp Hội lần thứ 5 (nhiệm kỳ 2016-2021), nhằm đánh giá kết quả hoạt động của năm 2018, triển khai nhiệm vụ của năm 2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ, Thường trực Liên hiệp Hội; các đồng chí Lãnh đạo các Sở, ban ngành của tỉnh là Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội và các đồng chí Lãnh đạo các Hội thành viên liên kết của Liên hiệp Hội.

Hội nghị BCH Liên hiệp Hội lần thứ 5 (nhiệm kỳ 2016-2021): Tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Toàn cảnh Hội nghị BCH Liên hiệp Hội lần thứ 5 (nhiệm kỳ 2016-2021)

          Sau khi nghe báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, các đồng chí Ủy viên BCH Liên hiệp Hội đều đồng tình nhất trí cao với bản báo cáo đánh giá tổng kết của cơ quan thường trực Liên hiệp Hội đã dự thảo, đồng thời thống nhất các giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ mà Nghị quyết BCH Liên hiệp Hội đã đề ra, với các nội dung chủ yếu như sau:

          I. Những kết quả đạt được trong năm 2018

          Năm 2018, trong điều kiện hoạt động của Liên hiệp Hội gặp không ít khó khăn. Xong, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự giúp đỡ của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam; sự phối hợp tạo điều kiện của các Sở, ban ngành của tỉnh; sự chỉ đạo, điều hành có hiệu quả của Ban thường vụ mà trực tiếp là Thường trực Liên hiệp Hội, cùng với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, CCVC Văn phòng Liên hiệp Hội. Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp Hội lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016-2021 đã đề ra, cụ thể:

          1. Công tác củng cố và phát triển tổ chức

          Cơ quan thường trực Liên hiệp Hội đã xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) của cơ quan Thường trực Liên hiệp Hội; tổ chức triển khai, thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan thường trực Liên hiệp Hội theo hướng chuyên trách, chuyên nghiệp và hiệu quả. Thường trực Liên hiệp Hội đã có buổi làm việc trao đổi vận động các Hội: Dược liệu, Y học tham gia Hội thành viên của Liên hiệp Hội. Xây dựng báo cáo về tình hình tổ chức hoạt động và đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh không sáp nhập Liên hiệp Hội với các tổ chức Hội đặc thù khác của tỉnh.

          2. Hoạt động thông tin và phổ biến thức

          Thường xuyên duy trì hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật trên trang thông tin điện tử (Website) của Liên hiệp Hội Hà Giang với tên miền http://lienhiephoihagiang.org.vn/ và kết nối với trang thông tin điện tử của Liên hiệp Hội Việt Nam với tên miền www.vusta.vn kịp thời thông tin, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực KHCN đến các Hội thành viên và hội viên của Liên hiệp Hội; phổ biến và giới thiệu các thành tựu về KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh; tổ chức, triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu nhiên nhi đồng; Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh, Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

          Phối hợp với Báo Hà Giang, Đài PT-TH Hà Giang thực hiện 04 chuyên trang, chuyên mục trên trang địa phương phổ biến các thành tựu KH&CN và đề xuất hỗ trợ ứng dụng chuyển giao KH&CN phục vụ đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh[1]. Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức 03 lớp tập huấn cho hơn 200 hộ dân thuộc xã Sủng Cháng (huyện Yên Minh), xã đặc biệt khó khăn của tỉnh, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn[2].

          3. Hoạt động tư vấn, phản biện giám định xã hội (TVPB&GĐXH)

          Tích cực phối hợp với các Sở, ban ngành của tỉnh lựa chọn danh mục chương trình, đề án, dự án trọng tâm, trọng điểm của tỉnh cần phải TVPB trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện. Năm 2018, Liên hiệp Hội Hà Giang đã tổ chức thành công 03 nhiệm vụ TVPB do HĐND, UBND tỉnh giao; tổ chức TVPB góp ý kiến đối với 02 dự thảo Dự án Luật do Đoàn Đại biểu Quốc Hội của tỉnh trưng cầu[3]. Kết quả hoạt động TVPB của Liên hiệp Hội Hà Giang đã được HĐND, UBND tỉnh và Đoàn ĐBQH của tỉnh đánh giá cao và các sở, ban ngành của tỉnh đồng tình ủng hộ. 

          Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ giáo dục và nâng cao năng lực cho phụ nữ (CEPEW) thực hiện 01 đề tài TVPB cấp khu vực[4]; phối hợp với các huyện của tỉnh triển khai thành công 01 đề tài, nhiệm vụ TVPB do LHH Việt Nam hỗ trợ[5]

          4. Hoạt động tôn vinh trí thức, giải thưởng, cuộc thi và Hội thi

          Phối hợp với Sở KH&CN, Liên hiệp Hội Việt nam, Bộ KH&CN tổ chức thành công Lễ tôn vinh trí thức và tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp các Hội KH&KT Việt Nam”, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KH&CN Việt Nam” cho 13 cán bộ khoa học, quản lý của tỉnh đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát triển KH&CN của tỉnh.

          Phối hợp với các Sở, ban ngành của tỉnh: KH&CN, GD&ĐT, Tỉnh đoàn, Báo Hà Giang và Đài PT-TH Hà Giang tổ chức thành công “Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng (TTN- NĐ) toàn tỉnh lần thứ 12 (2017-2018)”[6]. Tổ chức thành công Lễ trao giải Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ toàn tỉnh lần thứ 12 và phát động Cuộc thi lần thứ 13 (2018-2019). Tổ chức hướng dẫn một số đơn vị, doanh nghiệp, HTX có giải pháp KHCN ứng dụng trong sản xuất tham dự Hội thi và Giải thưởng KHCN Việt Nam năm 2018.

          5. Thực hiện các đề tài, dự án

Phối hợp với các cơ quan ở Trung ương và ở tỉnh tổ chức 15 Hội thảo khoa học, Hội nghị tập huấn (cấp tỉnh 05, cấp huyện 03 và cấp xã 07)[7]; thực hiện 01 sáng kiến, đề xuất về vận động chính sách do OXFAM tài trợ.

          6. Các hoạt động hội trong nước và quốc tế

          Năm 2018, Thường trựccán bộ Liên hiệp Hội Hà Giang đã tham gia 19 Hội nghị, Hội thảo tập huấn trong nước và quốc tế do Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức NGO tài trợ, góp phần tăng cường năng lực, nâng cao kỹ năng triển khai, thực thi các chương trình, dự án đưa KH&CN vào phục vụ sản xuất và đời sống; nâng cao hiệu quả công tác TVPV và vận động chính sách, truyền thông và phổ biến kiến thức KH&CN của liên hiệp Hội. Bên cạnh đó, trong năm đã phối hợp với Trung tâm Thông tin tổ chức phi chính phủ (NGO-IC) tổ chức các đợt quyên góp ủng hộ giúp đỡ xã khó khăn của tỉnh do Liên hiệp Hội phụ trách, tặng quà và trao 10 suất Học bổng “chắp cánh” dài hạn cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có ý chí vươn lên trong học tập (mỗi suất học bổng 300.000 đ/tháng), với tổng số tiền hỗ trợ năm 2018 hơn 45 triệu đồng.

          II. Những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

          Phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2018, năm 2019 Liên hiệp hội Hà Giang tập trung thực hiện hoàn tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

          1. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên thông qua việc triển khai phổ biến kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, CCVC và hội viên trong Liên hiệp Hội; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể sát thực, phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn; lãnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra.

Hội nghị BCH Liên hiệp Hội lần thứ 5 (nhiệm kỳ 2016-2021): Tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Lãnh đạo Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh tham gia ý kiến

          2. Tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn

          - Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan thường trực Liên hiệp hội Hà Giang theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả; Phối hợp với Sở NN&PTNT hướng dẫn kiện toàn Ban vận động, sớm thành lập lại Hiệp Hội chè tỉnh Hà Giang trong năm 2019 để đi vào hoạt động.

          - Tổ chức thành công Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ toàn tỉnh lần thứ 13/2019; Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có các đề tài, giải pháp hữu ích đang được áp dụng, triển khai hiệu quả trên địa bàn tỉnh tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ 4 (2018-2019) và tham gia Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2019. 

          - Đẩy mạnh hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức KH&CN thông qua các hình thức như: Trang thông tin điện tử của Liên hiệp Hội; trên phương tiện thông tin đại chúng; Hội nghị, Hội thảo tập huấn kết hợp với tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới các hội viên.

          - Phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh tổ chức TVPB có hiệu quả đối với một số chương trình, đề án, dự án trọng tâm, trọng điểm do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Liên hiệp Hội Việt Nam giao trong năm 2019.

          - Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, triển khai thành công các đề tài, nhiệm vụ KH&CN do tỉnh, Liên hiệp Hội Việt Nam phê duyệt và các tổ chức NGO trong nước và quốc tế hỗ trợ; chủ động tiếp cận, đề xuất các đề tài, nhiệm vụ KHCN với HĐKH tỉnh, Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế hỗ trợ.

          - Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động hội nhập nhằm tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế; phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh cùng nhà tài trợ vận động tiếp tục hỗ trợ trao học bổng “Chắp cánh” cho các em học sinh trong tỉnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có ý thức vươn lên trong học tập.

          III. Một số kiến nghị, đề xuất

          Để tổ chức, triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn năm 2019, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh có một số đề nghị:

          - Đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Liên hiệp Hội Vệt Nam tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp Hội Hà Giang thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là hoạt động TVPB đối với các chương trình, đề án, dự án trọng tâm trọng điểm triển khai trên địa bàn tỉnh.

          Đề nghị Chính phủ sớm phê duyệt Đề án về tổ chức bộ máy của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam nhằm thống nhất trong công tác quản lý, điều hành, hoạt động của hệ thống Liên hiệp Hội từ Trung ương tới địa phương.

Cao Hồng Kỳ, Liên hiệp Hội Hà Giang.


 

 
Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Hội thảo Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
icon Hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật toàn quốc năm 2019 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
icon Hà Giang: Tư vấn, phản biện Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh
icon THÔNG BÁO Về việc nộp hồ sơ đề nghị xét chọn tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu toàn quốc năm 2019
icon Hội thảo chia sẻ về kết quả khảo sát, đánh giá tình hình thực thi Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Giang
icon Quy chế "Giám sát của cộng đồng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang"
icon Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học tiêu biểu trong cả nước nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019
icon V/v chuyển địa điểm làm việc tại trụ sở mới
icon Hà Giang: Hội thảo đánh giá thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956 của Chính phủ về "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"
icon Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 các đơn vị khối nông lâm nghiệp
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website