Hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật toàn quốc năm 2019 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

 Từ ngày 02 đến 03 tháng 8 năm 2019, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019.

          Dự và chủ trì Hội nghị có GS.TSKH. Đặng Vũ Minh - Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Ông Bùi Mau, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, đại diện các Ban, bộ ngành ở Trung ương, Lãnh đạo các Ban chuyên môn, Văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam, Giám đốc Vifotec, cùng đại diện Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 63 tỉnh, thành phố trong cả nước tham dự.

Hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật toàn quốc năm 2019 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu khai mạc

          Đại diện Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, TS. Phạm Văn Tân - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam đã báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ sau Hội nghị giao ban toàn quốc năm 2018. Trong báo cáo đã nêu rõ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các Hội thành viên đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực và đã đạt được một số kết quả quan trọng góp phần củng cố tổ chức, nâng cao vai trò vị thế và phát huy sự đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật toàn quốc năm 2019 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

TS. Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam
phát biểu tại Hội nghị

          Báo cáo tổng hợp nêu rõ: Trong công tác củng cố và phát triển tổ chức, Liên hiệp Hội Việt Nam đã ban hành một số văn bản đề nghị Tỉnh ủy, UBND một số tỉnh, thành phố tiếp tục tạo điều kiện và tạm thời chưa sắp xếp lại tổ chức bộ máy, hoạt động của Liên hiệp hội địa phương để chờ ý kiến chỉ đạo thống nhất trong toàn quốc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trên cơ sở đó một số tỉnh đã điều chỉnh lại chủ trương sắp xếp lại đối với Liên hiệp hội địa phương, góp phần ổn định tình hình tư tưởng của đội ngũ trí thức và cán bộ làm việc tại cơ quan thường trực các Liên hiệp hội địa phương. Liên hiệp Hội Việt Nam cũng đã chủ động cùng với các ban Đảng, Bộ Nội vụ xây dựng Đề án tổ chức bộ máy, hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.       

          Trong năm 2018-2019, Hội đồng Trung ương đã miễn nhiệm 18 ủy viên Hội đồng Trung ương và bầu bổ sung 19 ủy viên Hội đồng Trung ương và làm thủ tục giới thiệu để bầu bổ sung 02 ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020.

          Trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, Liên hiệp Hội Việt Nam đã trực tiếp triển khai triển khai góp ý một số dự thảo văn bản có tính thời sự cao trên cơ sở đề nghị của các Bộ, ngành, như: góp ý Dự thảo “Đề án chiến lược hoạt động Sở hữu trí tuệ đến năm 2030” theo đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ; góp ý dự thảo “Luật phòng chống thiên tai và Luật đê điều” theo đề nghị của Bộ Xây dựng; góp ý dự thảo sửa đổi “Thông tư 16/2016/TT-BXD liên quan đến hình thức tổ chức quản lý đầu tư xây dựng và Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt và thiết kế”; góp ý dự thảo “Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với nguồn vốn ngoại tệ của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ” theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; tổ chức Hội thảo phổ biến Luật An ninh mạng cho cơ quan báo chí trong hệ thống; tham gia hội nghị phản biện đối với Dự án Luật lao động sửa đổi. Năm 2019, Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục thực hiện các diễn đàn theo quyết định 501/QĐ-TTg của Thủ tướng; các diễn đàn đã huy động sự tham gia của các nhà khoa học và đưa ra các ý kiến góp ý tâm huyết về các vấn đề được quan tâm.

          Trong hoạt động tôn vinh trí thức, giải thưởng, hội thi, Quỹ VIFOTEC Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2018 và phát động Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2019 đồng thời tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 15 năm 2018-2019. Những Cuộc thi, Hội thi đã tạo ra các phong trào thi đua lao động sáng tạo, những tài năng khoa học trẻ, một số công trình tiêu biểu đã được dự thi cấp quốc tế và đạt thành tích tốt.

          Trong hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức KH&KT, Liên hiệp Hội Việt Nam đã thực hiện hỗ trợ 26 Hội thành viên triển khai nhiệm vụ phổ biến kiến thức; phát hành 06 số bản tin điện tử, 02 chuyên đề phổ biến kiến thức. Đây thực sự là những tài liệu hữu ích cho việc triển khai các hoạt động phổ biến kiến thức của Liên hiệp Hội các tỉnh/thành phố phục vụ người dân địa phương. Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội Việt Nam cũng đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về quy hoạch báo chí của hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam theo mô hình: Cơ quan báo của Liên hiệp Hội Việt Nam có tên là Trí thức Việt, gồm có 2 bộ phận là Báo in và Báo điện tử xin đăng ký tên miền trithucvn.vn (sẽ do các báo hiện nay của Liên hiệp Hội Việt Nam sắp xếp thực hiện) và xây dựng 01 tạp chí khoa học của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời gian tới nhằm thực hiện tốt nhất vai trò là tiếng nói của trí thức các nhà khoa học, huy động tốt nhất sự đóng góp trí tuệ của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển của đất nước.

          Trong hoạt động hợp tác quốc tế, Liên hiệp Hội Việt Nam đã phê duyệt 24 dự án, tổng kinh phí viện trợ là 4.073.265 USD, đóng góp ý kiến cho thỏa thuận hợp tác giữa Liên hiệp Hội Việt Nam với Dự án Quản trị đất đai vùng Mêkông giai đoạn II (2018-2022) - MRLG. Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội Việt Nam đã triển khai và thúc đẩy mạnh mẽ việc xây dựng bộ hồ sơ đề xuất Luật Hành nghề kỹ sư theo tinh thần của Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị.

          Trong tình hình chung hiện nay của các Liên hiệp hội tỉnh, thành, bên cạnh những tỉnh hoạt động tốt và nhận được sự hỗ trợ của chính quyền tỉnh thì vẫn có nhiều Liên hiệp Hội gặp khó khăn trong triển khai hoạt động, nhân sự, bộ máy và tài chính, nhất là trong bối cảnh các tỉnh triển khai việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức chưa đồng bộ và nhất quán từ trung ương đến địa phương. Đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cũng đưa ra một số phương hướng cần tập trung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và vị thế của hệ thống liên hiệp hội, đặc biệt là các vấn đề lớn như củng cố, phát triển, tăng cường sự phối hợp giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và các Hội thành viên; tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-NQ/TW trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam; Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, đề xuất các nội dung và nhiệm vụ với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW và Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện các hoạt động liên quan đến chuẩn bị cho công tác Đại hội Liên hiệp Hội Việt nam khóa VIII (2020 - 2025).

Hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật toàn quốc năm 2019 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Toàn cảnh hội nghị giao ban Liên hiệp Hội toàn quốc năm 2019

          Tại hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động mang tính đặc thù của Liên hiệp Hội địa phương, đồng thời kiến nghị một số nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy, nguồn lực để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của các Liên hiệp hội địa phương. Trong đó những vấn đề các đại biểu đặc biệt quan tâm là những vấn đề nóng, quan trọng liên quan đến vai trò, vị thế của tổ chức Liên hiệp Hội, tổ chức tập hợp đội ngũ trí thức KH&CN cần được thể chế hóa rõ ràng và hướng dẫn thực hiện nhất quán, tạo điều kiện cho các Liên hiệp Hội địa phương hoạt động và phát triển; vai trò tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội thông qua việc tăng cường thể hiện quan điểm trong các vấn đề lớn của đất nước về chủ quyền biển đảo cũng như các dự án đường sắt cao tốc; vai trò truyền tải kiến thức khoa học thông qua việc xây dựng các bảo tàng khoa học và số hóa các kết quả đề tài nghiên cứu nhằm góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

          Phát biểu kết luận tại Hội nghị, GS. TSKH. Đặng Vũ Minh - Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại diện Liên hiệp Hội ở địa phương và cũng nhấn mạnh rằng, trong thời gian tới, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ phải nỗ lực hơn nữa, tập trung làm việc với các cơ quan có liên quan để Trung ương ra được Đề án về tổ chức của Liên hiệp Hội; Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam cần tăng cường gặp gỡ các tỉnh để cùng quan tâm, tháo gỡ các khó khăn đối với hoạt động của địa phương; bên cạnh đó cũng sẽ xem xét, nghiên cứu, triển khai việc góp ý kiến về những vấn đề quan trọng của đất nước như vấn đề biển Đông, đường sắt cao tốc một cách hợp lý và có hiệu qu

ả.

Hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật toàn quốc năm 2019 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Thường trực Liên hiệp Hội Hà Giang tham dự Hội nghị giao ban Liên hiệp Hội toàn quốc

        Kết thúc Hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019, GS. TSKH. Đặng Vũ Minh - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa cùng Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức Liên hiệp Hội tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi giúp Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị giao ban Liên hiệp Hội toàn quốc. Hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020 sẽ được tổ chức tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ vào tháng 8/2020.

Cao Hồng Kỳ, Liên hiệp Hội Hà Giang.

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Hội nghị Ban chấp hành iên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh lần thứ 8, nhiệm kỳ 2016-2021
icon Liên hiệp Hội Hà Giang Hội thảo tư vấn, phản biện giải pháp thúc đẩy và duy trì Chương trình cây dược liệu gắn với xóa đói giảm nghèo của tỉnh
icon Cơ hội điều trị cho trẻ em suy dinh dưỡng cấp tính nặng
icon Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018 - 2019)
icon Góp ý của VUSTA về quy định khámbệnh và chữa bệnh suy dinh dưỡng nặng cấp tính cho trẻ em
icon Cần chủ động ứng phó với đợt thời tiết nắng nóng đỉnh điểm
icon Tọa đàm "Chung tay bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn"
icon Đại hội Chi bộ Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Giang nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp
icon Suy dinh dưỡng cấp tính nặng trẻ em trong Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh
icon Liên hiệp Hội Hà Giang tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển nông sản hàng hóatrong bối cảnh Hội nhập kinh tế quốc tế"
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website