Hội thảo tư vấn phản biện "Thực trạng và giải pháp thúc đẩy thực thi kế hoạch đầu tư chiến lược chuỗi giá trị Cam Sành Hà Giang

 Thực hiện đề tài tư vấn phản biện năm 2018, được sự hỗ trợ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, ngày 02 tháng 11 năm 2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp thúc đẩy thực thi kế hoạch đầu tư chiến lược chuỗi giá trị Cam Sành Hà Giang”. Tham dự Hội thảo có các đồng chí Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang, Lãnh đạo các Sở, Hội, ngành của tỉnh: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Công thương; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Khuyến nông tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội Làm vườn tỉnh, Trung tâm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Lãnh đạo các huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên (vùng phát triển Cam Sành trọng điểm của tỉnh Hà Giang).

Hội thảo tư vấn phản biện

Toàn cảnh Hội thảo “Thực trạng và giải pháp thúc đẩy thực thi

kế hoạch đầu tư chiến lược chuỗi giá trị Cam Sành Hà Giang”

          Theo báo cáo khảo sát, nghiên cứu của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang: Cây cam Sành là một trong ba cây trồng sản phẩm đặc sản chủ lực, đóng vai trò quan trọng cho phát triển kinh tế nông nghiệp của nông hộ thuộc các huyện: Bắc Quang, Qung Bình và Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Trong thời gian qua, HĐND, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh nhằm khuyến khích, phát triển các cây, con chủ lực trên địa bàn tỉnh như: Quyết định số 2775/QĐ-UBND của UBND tỉnh về phục hồi và phát triển cây cam Sành Hà Giang giai đoạn 2013-2015; Quyết định số 1047/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án phát triển và nâng cao giá trị sản phẩm cam, quýt tỉnh Hà Giang đến năm 2020; Nghị quyết số 209/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Quyết định số 1838/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 3272/2016/QĐ-UBND về kế hoạch đầu tư Chiến lược chuỗi giá trị cam Sành tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020; UBND các huyện đã triển khai hỗ trợ giống, vật tư, phân bón, kỹ thuật cho người nông dân trồng cam; các tổ chức ngân hàng cũng đã có những chính sách hỗ trợ cho các hộ nông dân trong chuỗi giá trị cam Sành vay vốn để phát triển sản xuất. Do vậy, diện tích, năng suất, sản lượng cây cam Sành của tỉnh không ngừng tăng lên qua các năm, đời sống của người nông dân vùng trồng cam được cải thiện đáng kể, cụ thể: Sau 2 năm triển khai thực hiện chuỗi giá trị Cam Sành Hà Giang” theo Quyết định 3272 của UBND tỉnh, có 18/29 hoạt động được triển khai, 5/8 chiến lược được triển khai thực hiện 100% các hoạt động, hiệu quả các chiến lược và hoạt động đạt từ 30% – 90% kế hoạch đề ra. Một số chương trình được triển khai hiệu quả cao như: Mở rộng diện tích, tăng năng suất, chất lượng cam; tăng cường vốn cho các tác nhân trong chuỗi giá trị; tận dụng nguồn lực để nâng cấp các cơ sở sản xuất cây cam giống… Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện chuỗi giá trị cây cam sành theo Quyết định số 3272?2016/QĐ-UBND của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn; sự phối hợp giữa các cấp sở, ngành, địa phương cơ sở chưa chặt chẽ; các hoạt động triển khai còn dàn trải; chưa xác định thứ tự ưu tiên để đầu tư kinh phí hợp lý; bố trí kinh phí chậm; công tác quảng bá, xúc tiến, tiêu thụ sản phẩm chưa đạt hiệu quả; một số tác nhân tham gia chuỗi giá trị cây cam còn chưa quan tâm đến giá trị thương hiệu sản phẩm; cơ sở hạ tầng, đường giao thông đi lại phục vụ chuyên chở sản phẩm tại khu vực trồng cam còn hạn chế, thiếu cơ sở chế biến, thị trường tiêu thụ không ổn định... Bên cạnh đó, quá trình tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư Chiến lược phát triển chuỗi giá trị cam Sành Hà Giang còn có nhiều vấn đề bất cập; kế hoạch thực tiễn chuỗi giá trị cam Sành cũng chưa phát huy hiệu quả.

Hội thảo tư vấn phản biện

Đại biểu các Sở, ngành tham gia ý kiến tại Hội thảo

          Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy thực thi kế hoạch đầu tư chiến lược chuỗi giá trị Cam Sành Hà Giang bao gồm: Rà soát, đánh giá lại tất cả các hoạt động, chiến lược trong chuỗi giá trị, xác định hoạt động, chiến lược ưu tiên để bố trí kinh phí thực hiện cho từng năm; các sở, ngành, huyện căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 3272/QĐ-UBND chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện; có chiến lược bảo vệ và phát triển thương hiệu sản phẩm Cam Sành Hà Giang; tổ chức lại sản xuất cho các hộ trồng cam; tập huấn nâng cao năng lực quản trị và kiến thức thị trường, kỹ thuật sản xuất cho các hộ và các HTX; xây dựng mối liên kết thị trường; đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, dán tem chứng nhận chỉ dẫn địa lý; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hiệp hội cam Sành; thu hút các doanh nghiệp tham gia sơ chế, bảo quản và chế biến cam; vai trò, sự tác động của các bên liên quan trong thúc đẩy đầu tư phát triển chuỗi giá trị…

Hội thảo tư vấn phản biện

Ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu ý kiến đóng góp, thảo luận tại Hội thảo

          Những ý kiến, giải pháp, kiến nghị có tính thực tiễn, khoa học độc lập khách quan được rút ra sai Hội thảo tư vấn phản biện sẽ giúp cho HĐND, UBND tỉnh xem xét, kịp thời lãnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực thi kế hoạch đầu tư Chiến lược chuỗi giá trị Cam Sành Hà Giang hiệu quả theo kế hoạch.

Cao Hồng Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp Hội Hà Giang.

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật toàn quốc năm 2019 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
icon Hà Giang: Tư vấn, phản biện Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh
icon THÔNG BÁO Về việc nộp hồ sơ đề nghị xét chọn tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu toàn quốc năm 2019
icon Hội thảo chia sẻ về kết quả khảo sát, đánh giá tình hình thực thi Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Giang
icon Hội nghị BCH Liên hiệp Hội lần thứ 5 (nhiệm kỳ 2016-2021): Tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
icon Quy chế "Giám sát của cộng đồng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang"
icon Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học tiêu biểu trong cả nước nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019
icon V/v chuyển địa điểm làm việc tại trụ sở mới
icon Hà Giang: Hội thảo đánh giá thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956 của Chính phủ về "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"
icon Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 các đơn vị khối nông lâm nghiệp
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website