Kiến nghị về thúc đẩy thực thi Nghị định số 09/2016/NĐ-CP của Chính phủ về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm

 Trong thời gian qua, Trung tâm Thông tin Tổ chức phi chính phủ (NGO-IC) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) Việt Nam đã tích cực phối hợp với các tổ chức khoa học, tổ chức xã hội thuộc Liên hiệp Hội Việt Namcùng vận động về việc cần tăng cường bổ sung vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm.

Ngày04/5/2020, Trung tâm Thông tin NGO-IC và các Trung tâm nghiên cứu khoa học thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam đã có Thư kiến nghị về thúc đẩy thực thi Nghị định 09/2016/NĐ-CP gửi tới Thủ tướng Chính phủ và các Cơ quan Bộ, ngành Trung ương liên quan nhằm mục đích thúc đẩy thực thi Chính sách, nâng cao sức khỏe, phát triển trí tuệ và tầm vóc của người Việt, đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, góp phần phát triển kinh tế đất nước và phát triển nguồn nhân lực cho Quốc gia./.

có file tài liệu kèm theo (PDF)

Ban biên tập Hà Giang Vusta

 

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Liên hiệp Hội Hà Giang tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển nông sản hàng hóatrong bối cảnh Hội nhập kinh tế quốc tế"
icon Hà Giang: Hội thảo tư vấn phản biện đánh giá hiệu quả "hồ treo" cấp nước sinh hoạt cho nhân dân tại vùng khan hiếm nước thuộc Cao nguyên đá Đồng Văn
icon Liên hiệp Hội Hà Giang tổ chức Hội thảo TVPB, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi
icon Bổ sung vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm để chống lại bệnh tật và tăng cường sức khỏe cho cộng đồng
icon Cần tăng cường bổ sung chất dinhdưỡng cho mọi người, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ nuôi con nhỏ
icon Chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy thực thi Luật Tiếp cận thông tin lần thứ 2
icon Liên minh nước và sức khỏe Việt Nam: Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm những hoạt động liên quan đến nước và sức khỏe 2019 và định hướng 2020
icon Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức viên chức cơ quan năm 2019
icon Hội thảo Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
icon Hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật toàn quốc năm 2019 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website