Quy chế "Giám sát của cộng đồng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang"

 Trong năm 2017-2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) tỉnh Hà Giang nhận được sự hỗ trợ của OXFAM tại Việt Nam, Liên minh Khoáng sản và Trung tâm Phát triển và Hội nhập (Center for Development Integration - CDI) thông qua dự án “Thúc đẩy công khai minh bạch và công bằng trong chia sẻ nguồn thu từ khai thác khoáng sản ở cấp địa phương tại tỉnh Hà Giang và tỉnh Quảng Trị”; thực hiện chương trình phối hợp giữa Liên hiệp các Hội KH&KT và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Hà Giang. Ngày 08/3/2018, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 376/QĐ-MTTQ-BTT kèm theo Quy chế phối hợp “Giám sát của cộng đồng về bảo vệ môi trường (BVMT), công khai minh bạch về nguồn thu, phân bổ và sử dụng nguồn thu phí BVMT trong lĩnh vực khai thác khoáng sản” áp dụng tại 2 xã thí điểm: xã Minh Sơn (huyện Bắc Mê) và xã Mậu Duệ (huyện Yên Minh). Qua một năm tổ chức thực hiện Quy chế đã đạt được những kết quả tích cực không chỉ nâng cao về mặt nhận thức, mà còn có sự chuyển biến rõ rệt trong công tác thực thi chính sách, pháp luật về BVMT của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, người dân và doanh nghiệp khai thác khoáng sản tại địa bàn cơ sở; vai trò giám sát của cơ quan MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, của cộng đồng dân cư tại cơ sở đã được phát huy; tăng cường tiếng nói của cộng đồng thông qua các cuộc đối thoại giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương về các vấn đề BVMT, công khai minh bạch nguồn thu, phân bổ và sử dụng nguồn thu phí BVMT trong lĩnh vực khai thác khoáng sản tại cấp cơ sở; chính quyền và các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã đã quan tâm và có trách nhiệm hơn đối với việc thực hiện công khai, minh bạch về nguồn thu, ưu tiên trong phân bổ nguồn thu phí BVMT cho địa phương (cấp xã) nơi bị ảnh hưởng bởi hoạt động khai thác khoáng sản để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, hỗ trợ sản xuất và đời sống cho cộng đồng dân cư nơi khai thác khoáng sản; doanh nghiệp khai thác khoáng sản có trách nhiệm hơn đối với cuộc sống của cộng đồng địa phương nơi khai thác khoáng sản và khu vực bị ảnh hưởng bởi hoạt động khai thác khoáng sản; các cấp chính quyền và doanh nghiệp đã ghi nhận những kiến nghị của cộng đồng tại các cuộc đối thoại đa bên và hứa có kế hoạch giải quyết.

Nhằm nâng cao trách nhiệm thực thi chính sách, pháp luật về BVMT của các cấp, các ngành, doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; nâng cao vai trò giám sát của cộng đồng, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực thi chính sách, pháp luật về BVMT; thực hiện công khai, minh bạch của các cấp chính quyền về nguồn thu, phân bổ và sử dụng nguồn thu phí BVMT trong lĩnh vực khai thác khoáng sản; ngày 20/12/2018, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 442/QĐ-MTTQ-BTT kèm theo Quy chế “Giám sát của cộng đồng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang”. Quy chế gồm 4 chương và 17 điều quy định về: Nội dung giám sát, hình thức giám sát của cộng đồng; trách nhiệm của các cấp, các ngành, của doanh nghiệp khai thác khoáng sản trong việc thực hiện công khai, minh bạch các thông tin về môi trường, kế hoạch bảo vệ và phục hồi môi trường; công khai, minh bạch thông tin về nguồn thu, phân bổ và sử dụng nguồn thu phí BVMT trong lĩnh vực khai thác khoáng sản tại cơ sở để nhân dân biết tham gia và thực hiện giám sát. Quy chế được ban hành và áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh Hà Giang bắt đầu từ 01/01/2019 góp phần thực hiện hiệu quả công tác quản lý xã hội về tài nguyên khoáng sản và BVMT, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững ngành công nghiệp khai khoáng của nước nhà nói chung và tỉnh Hà Giang nói riêng.

Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Giang đăng tải toàn bộ nội dung Quy chế “Giám sát của cộng đồng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang” để các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng, cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia, phối hợp thực hiện./.

Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Giang

mời tải Quy chế “Giám sát của cộng đồng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang” tại đây

 


Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Liên hiệp Hội Hà Giang tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển nông sản hàng hóatrong bối cảnh Hội nhập kinh tế quốc tế"
icon Hà Giang: Hội thảo tư vấn phản biện đánh giá hiệu quả "hồ treo" cấp nước sinh hoạt cho nhân dân tại vùng khan hiếm nước thuộc Cao nguyên đá Đồng Văn
icon Kiến nghị về thúc đẩy thực thi Nghị định số 09/2016/NĐ-CP của Chính phủ về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm
icon Liên hiệp Hội Hà Giang tổ chức Hội thảo TVPB, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi
icon Bổ sung vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm để chống lại bệnh tật và tăng cường sức khỏe cho cộng đồng
icon Cần tăng cường bổ sung chất dinhdưỡng cho mọi người, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ nuôi con nhỏ
icon Chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy thực thi Luật Tiếp cận thông tin lần thứ 2
icon Liên minh nước và sức khỏe Việt Nam: Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm những hoạt động liên quan đến nước và sức khỏe 2019 và định hướng 2020
icon Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức viên chức cơ quan năm 2019
icon Hội thảo Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website