THÔNG BÁO Về việc nộp hồ sơ đề nghị xét chọn tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu toàn quốc năm 2019

 Căn cứ công văn số 285/LHHVN-TCCSH ngày 19/4/2019 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) Việt Nam về việc xét chọn và đề nghị tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) tiêu biểu toàn quốc năm 2019; Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh thông báo tới các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh về việc nộp hồ sơ đề nghị xét chọn trí thức KH&CN tiêu biểu của tỉnh năm 2019, cụ thể như sau:

          1. Điều kiện xét chọn tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu 2019:

          - Là trí thức hoạt động trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) từ 5 năm trở lên, có nhiều đóng góp cho tổ chức trong hệ thống LHHVN được xã hội công nhận và được tổ chức đó đề cử... mỗi cá nhân chỉ được tôn vinh 01 lần.

          - Mốc thời gian viết báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, thành tích, danh hiệu thi đua để xét chọn tôn vinh tối thiểu là 05 năm tính đến thời điểm đề nghị.

          2. Tiêu chuẩn xét chọn tôn vinh:

          - Kết quả thực hiện nhiệm vụ: Tích cực tham gia hoạt động trong các tổ chức thuộc hệ thống LHHVN, góp phần vào sự nghiệp phát triển của tổ chức hội... Quá trình công tác có sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận, đóng góp xây dựng mô hình tổ chức, hoặc chủ nhiệm ít nhất 01 đề tài KHCN cấp tỉnh, cấp bộ và được nghiệm thu từ loại khá trở lên, được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả KT-XH thiết thực góp phần vào sự phát triển của ngành ở TW, tỉnh, hội thành viên, được cơ quan chủ quản hoặc cấp có thẩm quyền công nhận...

          - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, không vi phạm chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; không bị kỷ luật...

          - Đạt được một trong những danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, vinh danh khác dành cho cá nhân từ cấp tỉnh, cấp bộ ngành Trung ương trở lên về thành tích trong hoạt động KH&CN, trong công tác vận động trí thức...

          3. Hồ sơ đề nghị gồm: Báo cáo thành tích (theo mẫu) có xác nhận của Hội thành viên hoặc của Liên hiệp Hội Hà Giang, kèm theo các giải pháp sáng kiến, công trình khoa học ... và 02 ảnh 3 x 4 (Có các tài liệu hướng dẫn gửi kèm).

          Hồ sơ đề nghị gửi về Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang 01 bản cứng và file mềm qua địa chỉ email: lienhiephoihg@gmail.com trước ngày 20/5/2019 để tổng hợp. Thông tin chi tiết liên hệ theo số ĐT 0219 3866 159.
- Mời các bạn tải Kế hoạch tôn vinh tại đây
Mời các bạn tải CV LHHVN về xét tuyển tôn vinh tại đây


Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Liên hiệp Hội Hà Giang tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển nông sản hàng hóatrong bối cảnh Hội nhập kinh tế quốc tế"
icon Hà Giang: Hội thảo tư vấn phản biện đánh giá hiệu quả "hồ treo" cấp nước sinh hoạt cho nhân dân tại vùng khan hiếm nước thuộc Cao nguyên đá Đồng Văn
icon Kiến nghị về thúc đẩy thực thi Nghị định số 09/2016/NĐ-CP của Chính phủ về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm
icon Liên hiệp Hội Hà Giang tổ chức Hội thảo TVPB, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi
icon Bổ sung vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm để chống lại bệnh tật và tăng cường sức khỏe cho cộng đồng
icon Cần tăng cường bổ sung chất dinhdưỡng cho mọi người, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ nuôi con nhỏ
icon Chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy thực thi Luật Tiếp cận thông tin lần thứ 2
icon Liên minh nước và sức khỏe Việt Nam: Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm những hoạt động liên quan đến nước và sức khỏe 2019 và định hướng 2020
icon Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức viên chức cơ quan năm 2019
icon Hội thảo Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website