Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng

 Ngày 03 tháng 11 năm 2020, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Các đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo lấy ý kiến Nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; GS.TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương tham gia chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương; Lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam,các Ban, đơn vị của Trung ương Hội; các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, các chuyên gia, doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp cùng đại diện Lãnh đạo Hội Nông dân các tỉnh trong Cụm thi đia số 01 của TW Hội Nông dân Việt Nam.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Toàn cảnh Hội nghị góp ý vào dự thảo các Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, TS. Thào Xuân Sùng đã nhấn mạnh: Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tiếp tục khẳng định, hoàn thiện quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp thu những kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện nước ta, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.Với ý nghĩa đó, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức 06 hội nghị tại 06 cụm thi đua để đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện nhằm tập hợp, phát huy trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, cán bộ, hội viên nông dân tham gia đóng góp với Đảng, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Đồng chí Thào Xuân Sùng đề nghị các đại biểu dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, góp ý cụ thể vào nội dung các dự thảo văn kiện, nhất là những nội dung về: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới; cương lĩnh, mục tiêu, định hướng phát triển và tiếp tục đổi mới trên các lĩnh vực trọng yếu, các khâu đột phá chiến lược; vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn; những tồn tại, hạn chế và giải pháp đẩy mạnh phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang tham gia ý kiến tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các ý kiến tham luận của các đại biểu tập trung vào các chủ đề chính: phát triển nông nghiệp bền vững; mở rộng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch; bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc; trồng và phát triển rừng; nội dung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hầu hết các đại biểu cho rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như trong suốt quá trình đổi mới, nông nghiệp đã đạt được khá nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, hiện lĩnh vực này đang phải đối mặt với nhiều vấn đề đang đặt ra.Nhiều ý kiến mong muốn, trong Đại hội lần này cần phải quan tâm đến nội dung nội dung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp, mở ra đường hướng để bà con có thể vươn lên làm giàu một cách bền vững. Phát triển bảo vệ rừng, giữ, bảo đảm tỷ lệ che phủ rừng, đồng thời cần nêu rõ đến việc lựa chọn giống trồng rừng, xử lý nghiêm minh tình trạng chặt, phá rừng. Đồng thời các đại biểu cũng đưa ra câu hỏi: Làm thế nào để bà con có cuộc sống tốt hơn, vươn lên trong cuộc sống, cũng như bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Điều này đòi hỏi trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng lần này cần tạo ra khí thế mới giúp cho nông dân nông thôn được vươn lên mạnh mẽ hơn. Sau Đại hội, các cơ quan Trung ương, các cơ quan đoàn thể, những người làm khoa học cần có giải pháp giúp cho khu vực nông thôn phát triển.

Tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, việc lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng chính là thể hiện việc lắng nghe hơi thở của thực tiễn cuộc sống, qua đó tổng kết, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển của đất nước trong thời gian tới.Dự thảo văn kiện nhấn mạnh đến đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế. Để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế thì nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới có vai trò rất quan trọng.

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận những ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị; đồng thời đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học.Các ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện tập trung 07 nhóm vấn đề, đề nghị được Ban soạn thảo văn kiện lưu ý khi đề cập vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn: Cơ chế chính sách với nông nghiệp, nông thôn đi vào thực tế tốt hơn; vai trò dẫn dắt người dân thôn bản sản xuất, tiếp cận thị trường; cơ sở hạ tầng cho nông nghiệp nông thôn an toàn cho cuộc sống người dân; mô hình kinh tế cần được khẳng định và định hướng rõ ràng hơn; thúc đẩy khoa học công nghệ đóng góp tốt hơn cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân; chuyển giao công nghệ cho nông dân hợp lý với điều kiện của nông dân ở các vùng miền; phát huy vai trò của kinh tế hộ; nông nghiệp sinh thái nông thôn văn minh, nông dân trẻ khởi nghiệp, phá vỡ rào cản cho kinh tế hộ.Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Các ý kiến góp ý đã thể hiện tâm huyết, trách nhiệm và sâu sắc của các đại biểu dự Hội nghị, đóng góp cho Đảng, phù hợp với chủ đề Đại hội XIII của Đảng là “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước”. Ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng sẽ tổng hợp và tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị./.

Cao Hồng Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp Hội Hà Giang đưa tin tại Hà Nội.

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Hội thảo xây dựng hoàn thiện Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW
icon Đại hội thi đua yêu nước trí thức KH&CN toàn quốc
icon Hà giang: Hội thảo nhận rộng kết quả đề tài khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống
icon Bảo đảm an ninh nước vì sự phát triển bền vững của đất nước
icon Đánh giá các đề tài/giải pháp tham dự Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2020
icon Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2019
icon Hội thảo TVPB, góp ý đối với dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)
icon Diễn đàn khoa học "Trí thức Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước"
icon Hội nghị Ban chấp hành iên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh lần thứ 8, nhiệm kỳ 2016-2021
icon Liên hiệp Hội Hà Giang Hội thảo tư vấn, phản biện giải pháp thúc đẩy và duy trì Chương trình cây dược liệu gắn với xóa đói giảm nghèo của tỉnh
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website