Giấy mời Dự Hội nghị tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 10 năm 2016

 GIẤY MỜI

Dự Hội nghị tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo

thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 10 năm 2016


         Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-LHH ngày 17/11/2015 của Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 10 năm 2016.

Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Giang trân trọng kính mời Đại biểu tới dự Hội nghị tổng kết, trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 10 và phát động Cuộc thi lần thứ 11 (2016-2017); cụ thể như sau:

Thành phần đại biểu mời:

- Thường trực UBND tỉnh (dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị);

- Lãnh đạo đại diện các ban/ngành của tỉnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Hội Khuyến học tỉnh, Báo Hà Giang, Đài PT-TH Hà Giang;

- Lãnh đạo đại diện các trường: Cao đẳng Sư phạm Hà Giang, Cao đẳng nghề Hà Giang, Trung cấp KT-KT Hà Giang, và Trường Văn hóa I, Bộ Công an;

- Lãnh đạo đại diện UBND các huyện, thành phố;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Huyện đoàn, Thành đoàn TP. Hà Giang;

- Lãnh đạo đại diện các trường: THPT chuyên Hà Giang; THPT Lê Hồng Phong, THPT Ngọc Hà, Trường PTDT Nội trú tỉnh; các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố Hà Giang;

- Lãnh đạo đại diện Nhà trường có các em học sinh đoạt giải Cuộc thi cấp tỉnh và toàn quốc (có danh sách kèm theo);

- Mời các em đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng của tỉnh và toàn quốc năm 2016 (có danh sách kèm theo).

- Mỗi trường mời 60 em học sinh (02 lớp) tham dự Hội nghị (trường THCS Lê Lợi và trường THCS Yên Biên); đề nghị Nhà trường mời giúp. 

- Đại diện các tập thể và cá nhân được khen thưởng (có DS kèm theo).

Thời gian: Bắt đầu từ 14h00', ngày 25/11/2016 (thứ Sáu).

Địa điểm: Tại hội trường lớn HĐND-UBND tỉnh.

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh kính mời đại biểu đến dự để Hội nghị thu được kết quả tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như thành phần mời dự;

- Thường trực UBND tỉnh (mời dự);

- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh (mời dự);

- Đ/c Ngô Trọng Hà, CV UBND tỉnh;

- Thường trực Liên hiệp hội;

- Báo Hà Giang, Đài PT&TH Hà Giang, TTXVN thường trú tại Hà Giang (mời dự, đưa tin);

- Lưu: VT, VP LHH.

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ LHH

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

 

Cao Hồng Kỳ

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon V/v tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hà Giang Năm 2020
icon Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ tỉnh Hà Giang Lần thứ 14 (2019-2020)
icon V/v đề nghị tổng hợp, hoàn thiện mô hình/sản phẩm tham dự Cuộc thi sáng tạo TTN-NĐ toàn tỉnh lần thứ 13.
icon Thể lệ cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ lần thứ 13 (2018-2019).
icon Tổng kết Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 12 (2017-2018) và phát động Cuộc thi lần thứ 13 (2018-2019)
icon Họp Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh lần thứ 12 (2017-2018)
icon Kết quả Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 12 (2017-2018)
icon Tin về kết quả Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp toàn quốc lần thứ 13 (năm 2016-2017)
icon Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 11 (2016-2017)
icon Tổng kết, trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 10 và phát động Cuộc thi lần thứ 11 (2016-2017)
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website