V/v đề nghị phối hợp chỉ đạo, triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 18.

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố;

- Các Sở/ngành: Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; Tỉnh đoàn; Báo Hà Giang; Đài Phát thanh truyền hình tỉnh;

   Ngày 02/01/2024, Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BTCCT về việc triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 18 (2023-2024).

Để Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 18 (2023-2024) được triển khai sâu rộng tới các trường học, huy động được đông đảo các em học sinh, thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh tham gia, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh - Cơ quan thường trực Ban tổ chức Cuộc thi trân trọng đề nghị UBND các huyện/thành phố; các sở/ngành thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo quan tâm phối hợp chỉ đạo, triển khai Cuộc thi đạt kết quả theo các nội dung nêu tại Kế hoạch số 01/KH-BTCCT ngày 02/01/2024 của Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang.

 Tài liệu gửi kèm Công văn này gồm:

- Kế hoạch số 01/KH-BTCCT ngày 02/01/2024 của Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo TTN-NĐ về việc triển Cuộc thi lần thứ 18

- Thể lệ Cuộc thi sáng tạo TTN-NĐ lần thứ 18.

           Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trân trọng đề nghị các Quý cơ quan quan tâm phối hợp triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (đề nghị);

- UBND Tỉnh (b/c);

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);

- Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/c);

- TTr Liên hiệp hội;

- Lưu VT, CV theo dõi.

TM. BAN THƯỜNG VỤ LHH

CHỦ TỊCH


(đã ký)

 
Cao Hồng Kỳ


1. Mời các bạn tải Cv  đề nghị phối hợp chỉ đạo, triển khai Cuộc thi tại đây (bản PDF)
2.  Mời các bạn tải Thể lệ Cuộc thi tại đây (bản PDF)
3. Mời bạn tải kế hoạch Cuộc thi tại đây (bản PDF)
Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Quyết định Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (TTN-NĐ) tỉnh Hà Giang lần thứ 18 năm 2023-2024
icon Chuyển đổi số Hà Giang Khoa học Facebook Zalo Tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2023
icon Hà Giang có 1 đề tài đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc 2023
icon Họp Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên - Nhi đồng
icon kết quả đánh giá các mô hình, sản phẩm Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ năm 2023.
icon Hà Giang: Tổ chức chấm mô hình, sản phẩm Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2023
icon Học sinh trường THPT Việt Lâm tích cực lao động sáng tạo tham gia cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng
icon Tuyên truyền Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng
icon Bốn học sinh Hà Giang đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2022
icon Tổng kết, trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 16
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website