Kế hoạch Tổng kết, trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 14 năm 2020 và phát động Cuộc thi năm 2021

 KẾ HOẠCH

Tổng kết, trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng

tỉnh Hà Giang lần thứ 14 năm 2020 và phát động Cuộc thi năm 2021

 

Thực hiện Công văn số 4221/UBND-KTTH ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh Hà Giang V/v triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (TTN-NĐ) cấp toàn quốc năm 2019-2020; Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Hà Giang V/v thành lập Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ cấp tỉnh.

Sau khi thống nhất ý kiến tại Cuộc họp Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ tỉnh Hà Giang ngày 16/11/2020 (Sở KH&CN, Sở GD&ĐT Hà Giang không cử cán bộ tham gia Cuộc họp tổng kết của Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh). Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Giang ban hành Kế hoạch tổng kết, trao giải Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ tỉnh Hà Giang lần thứ 14,năm 2020như sau:

1.Mục đích, yêu cầu

- Tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp tổ chức Cuộc thi cho những năm tiếp theo đạt hiệu quả hơn.

- Trao giải, tôn vinh những tập thể, cá nhân đã đạt được thành tích xuất sắc trong Cuộc thi năm 2020 nhằm khích lệ, động viên đông đảo các em học sinh ở lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh tham gia.

- Tiếp tục phát động Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ toàn tỉnh lần thứ 15 (năm 2020-2021).

2. Nội dung

2.1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: bắt đầu từ 14h00 ngày 27/11/2020 (thứ Sáu).

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Thành phố Hà Giang (Hội trường UBND Thành phố Hà Giang cũ).

2.2. Thành phần mời dự

- Mời Thường trực UBND tỉnh Hà Giang dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị;

- Lãnh đạo đại diện các Sở/ban/ngành của tỉnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa TT&DL, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tỉnh đoàn, Báo Hà Giang; Đài PT-TH Hà Giang; Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh;

- Lãnh đạo các Hội đặc thù của tỉnh;

- Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố Hà Giang;

- Lãnh đạo đại diện các trường chuyên nghiệptrên địa bàn tỉnh: Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang; trường Cao Đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hà Giang; Lãnh đạo đại diện các trường THPT, THCS trên địa bàn TP. Hà Giang: Trường THPT chuyên Hà Giang, trường THPT Lê Hồng Phong, trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Hà Giang, trường PTTH Ngọc Hà, trường THCS Trần Phú, trường THCS Yên Biên, trường THCS Minh Khai, trường THCS Lê Lợi.

- Lãnh đạo đại diện các Phòng GD&ĐT; Huyện đoàn/Thành đoàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh;

- Đại diện Nhà trường và các em học sinh đã đoạt Giải tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 14 năm 2020(có danh sách kèm theo Quyết định giải thưởng);

- Các thành viên trong Ban Giám khảo Cuộc thi; các tập thể và cá nhân được Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh khen thưởng(có danh sách kèm theo);

- Mời 180 em học sinh tham dự, gồm: 60 em Trường THCS Trần Phú, 60 em Trường THCS Yên Biên, 60 em Trường THCS Minh Khai thành phố Hà Giang (Đề nghị Phòng GD&ĐT TP. Hà Giang và Nhà trường mời giúp);

- Phóng viên Báo Hà Giang, Đài PT-TH Hà Giang, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân thường trú tại Hà Giang.

2.3. Nội dung: Tổng kết, trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh lần thứ 14năm 2020 và phát động Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ tỉnh Hà Giang lần thứ 15 (2020-2021).

2.4. Kinh phí thực hiện

Sử dụng từ nguồn kinh phí chi cho Cuộc thi được phân bổ trong dự toán ngân sách năm 2020 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan của tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Hội nghị tổng kết theo kế hoạch.

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa TP. Hà Giang chuẩn bị các tiết mục văn nghệ chào mừng và dẫn chương trình cho buổi Lễ tổng kết, trao giải, chuẩn bị tăng âm, loa đài phục vụ chương trình Lễ tổng kết, trao giải.

- Gửi Giấy mời tới các cơ quan, đơn vị, nhà trường, đại biểu tham dự Lễ tổng kết, chuẩn bị khánh tiết cho lễ trao giải thưởng.

- Hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận, tiền thưởng cho các tác giả đoạt giải và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai Cuộc thi.

3.2. Sở Giáo dục và Đào tạo

Đề nghị Sở GD&ĐT có văn bản chỉ đạo Phòng GD&ĐT Thành phố và các trường: THCS Yên Biên, THCS Trần Phú và THCS Minh Khai bố trí học sinh tham gia theo số lượng và cử giáo viên chủ nhiệm, phụ trách tham dự buổi Lễ để quản lý học sinh.

3.3. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Giang

Đề nghị phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đưa tin, bài tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, kế hoạch, thể lệ về Cuộc thi để học sinh trong tỉnh có thể tiếp cận tham gia Cuộc thi.

3.4. Tỉnh Đoàn Hà Giang

Đề nghị phân công đồng chí Lãnh đạo phát động Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ cấp tỉnh lần thứ 15 (2020-2021) tại buổi Lễ tổng kết.

3.5. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, Hội khuyến học tỉnh

Đề nghị phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức thành công buổi lễ.

3.6. Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Giang

- Đề nghị chuẩn bị các tiết mục văn nghệ đặc sắc phục vụ buổi lễ;

- Phối hợp với Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh thống nhất kịch bản, dẫn chương trình cho Lễ tổng kết, trao giải.

3.7. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Hà Giang

Đề nghị cử đại diện Thường trực UBND Huyện/Thành phố tham dự Lễ tổng kết Cuộc thi theo thành phần mời. Riêng đối với các đơn vị: Thành phố Hà Giang; huyện Vị Xuyên; huyện Bắc Quang; huyện Hoàng Su Phì; huyện Mèo Vạc; Huyện Quản Bạ; Huyện Yên Minh; Huyện Quang Bình; Huyện Xín Mần đề nghị chỉ đạo Nhà trường có em học sinh đoạt giải Cuộc thi cấp tỉnh cử đại diện đưa, đón các em học sinh tham dự Lễ tổng kết đầy đủ.

Ban Tổ chứcCuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hà Giang trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, nhà trường phối hợp tổ chức triển khai kế hoạch này. Ban tổ chức Hội nghị sẽ có giấy mời gửi tới các cơ quan, đơn vị.

 Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ với Văn phòng Liên hiệp Hội Hà Giang qua số điện thoại: 0219 3866 159 hoặc 0936 343 363./.        

    

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/c);

- Như thành phần mời dự;

- Đ/c Ngô Trọng Hà (CV UBND tỉnh);

- Báo Hà Giang, Đài PT-TH Hà Giang;

- TTr. Liên hiệp Hội;

- Lưu: VT, Kế toán, VP, CV phụ trách.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ LHH

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Cao Hồng Kỳ

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng Hà Giang lần thứ 16 năm 2021
icon Thông báo kết quả Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 15 (2020-2021)
icon Đánh giá các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 15 (2020-2021)
icon V/v đẩy mạnh tuyên truyền triển khai Cuộc thi sáng tạo TTN-NĐ tỉnh Hà Giang lần thứ 15 năm 2021.
icon V/v triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2021
icon Lễ tổng kết trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2020
icon Hà Giang tổng kết, trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2020
icon Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 15 (2020-2021)
icon Tổng kết Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang năm 2020
icon kết quả Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 14 (2019-2020)
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website