Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 11 (2016-2017)

  

THỂ LỆ

CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN,

NHI ĐỒNG TỈNH HÀ GIANG LẦN THỨ 11 (2016-2017)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-LHH ngày 18./11/2016

của Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Giang)  

Điều 1. Ý nghĩa, mục đích

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 11 (2016-2017) nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tính tư duy sáng tạo của các em thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh; đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ cho các em trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

Điều 2. Các cơ quan tổ chức và phối hợp

1. Các cơ quan tổ chức và phối hợp

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Giang;

- Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang;

- Tỉnh Đoàn Hà Giang;

- Sở Khoa học và Công nghệ Hà Giang;

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Giang;

- Báo Hà Giang;

- Mời Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang tham gia thành viên Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh.

2. Cơ quan thường trực Ban tổ chức Cuộc thi

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang là cơ quan thường trực Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh.

Điều 3. Đối tượng dự thi

Tất cả các em thanh thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh có độ tuổi từ 6 đến 19 tuổi (tính đến ngày 31/7/2017) có quyền tham gia dự thi. Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em ở vùng sâu, vùng xa, dân tộc ít người tham gia Cuộc thi.

Điều 4. Lĩnh vực dự thi

Các mô hình, sản phẩm dự thi thuộc các lĩnh vực sau đây:

1. Đồ dùng dành cho học tập;

2. Phần mềm tin học;

3. Sản phẩm thân thiện với môi trường;

4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;

5. Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Điều 5. Yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá đối với các mô hình, sản phẩm dự thi

1. Các mô hình, sản phẩm dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo và có khả năng áp dụng trong đời sống. Những mô hình, sản phẩm sao chép mà đã đoạt giải trong các Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng trước đây mà không có gì cải tiến hơn sẽ bị loại.

2. Đề tài dự thi yêu cầu phải có mô hình, sản phẩm. Mô hình, sản phẩm dự thi phải được thực hiện theo đúng ý tưởng của người dự thi.

3. Mô hình, sản phẩm dự thi được làm từ nguyên, vật liệu sẵn có và không có hại; khuyến khích sử dụng các “phế liệu” trong sinh hoạt, trong sản xuất để làm ra vật dụng, sản phẩm thông minh, hữu ích, dụng cụ đa năng, các thiết bị máy móc, rô bốt, thiết bị tự động hóa, sản phẩm tin học, phần mềm điều khiển trong các lĩnh vực nêu tại Điều 4 của Thể lệ này.

4. Mô hình, sản phẩm bắt buộc phải có một bản thuyết minh kèm theo. Bản thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, phương pháp, vật liệu chế tạo, cách sử dụng, vận hành, tính mới, tính sáng tạo, hiệu quả và khả năng áp dụng.

5. Sản phẩm đã từng dự thi được phép tham gia Cuộc thi, nhưng phải có sự cải tiến và thuyết minh rõ tính mới, tính sáng tạo trong sản phẩm.

Điều 6. Yêu cầu đối với người dự thi

1. Người dự thi phải ở trong độ tuổi quy định tại Điều 3 của Thể lệ này;

2. Người dự thi có thể là cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể nhưng tối đa không được vượt quá 05 tác giả;

3. Người dự thi được quyền nhờ sự giúp đỡ của người khác làm sản phẩm theo đúng ý tưởng sáng tạo của mình (trừ lĩnh vực phần mềm tin học);

4. Người dự thi phải làm phiếu tham dự Cuộc thi (theo mẫu) của Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh ban hành kèm theo.

Điều 7. Hồ sơ tham dự Cuộc thi

Hồ sơ gồm có:

1. Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu).

2. Mô hình, sản phẩm dự thi. Đối với lĩnh vực phần mềm tin học phải gửi kèm theo mã nguồn, chương trình cài đặt và hướng dẫn.

3. Bản thuyết minh theo nội dung ghi tại Mục 4 Điều 5 (02 bản).

4. Ảnh tác giả: mỗi tác giả gửi 02 ảnh (4x6) cm, ghi rõ họ tên ở mặt sau.

5. Bản sao giấy khai sinh của người dự thi.

Ngoài ra, Ban tổ chức Cuộc thi khuyến khích các tác giả gửi bản mềm (đánh máy vi tính) gồm: phiếu đăng ký dự thi và bản thuyết minh, gửi qua địa chỉ email: lienhiephoihg@gmail.com.vn

Điều 8. Giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng, tối đa:

- 01 Giải Nhất, kèm theo tiền thưởng: 3.000.000 đồng;

- 02 Giải Nhì, mỗi giải kèm theo tiền thưởng: 2.000.000 đồng;

- 03 Giải Ba, mỗi giải kèm theo tiền thưởng: 1.500.000 đồng;

- 15 Giải Khuyến khích, mỗi giải kèm theo tiền thưởng: 1.000.000 đồng.

Các tác giả đoạt giải được nhận Giấy chứng nhận và tiền thưởng từ Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh. Các mô hình, sản phẩm có chất lượng đạt từ giải Ba cấp tỉnh trở lên sẽ được Ban tổ chức Cuộc thi lựa chọn tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 13/2017.

Danh sách các mô hình, sản phẩm đoạt giải sẽ được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên trang thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Giang www.lienhiephoihagiang.org.vn. Nếu có sự tranh chấp về quyền tác giả, Ban tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận giải.

Điều 9. Khen thưởng

1. Ban tổ chức Cuộc thi sẽ xét khen thưởng cho các tập thể đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Cuộc thi.

2. Các tác giả đoạt giải cao tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc sẽ được Ban tổ chức Cuộc thi đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen và hỗ trợ kinh phí đi nhận giải thưởng do Ban tổ chức Cuộc thi toàn quốc tổ chức.

Điều 10. Thời gian tổ chức và trao giải

Thời gian tổ chức Cuộc thi từ tháng 11/2016 đến hết ngày 15/7/2017.

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự thi: Hết ngày 15/7/2017.

Tổ chức chấm và gửi sản phẩm tham dự Cuộc thi toàn quốc trước ngày 30/7/2017.

Tổ chức tổng kết và trao giải cấp tỉnh vào tháng 11/2017.

Điều 11. Địa điểm nộp hồ sơ dự thi

Sản phẩm dự thi nộp trực tiếp tại cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang (cơ quan thường trực Ban tổ chức Cuộc thi).

Địa chỉ: Tầng 3 Trụ sở tiếp công dân Văn phòng HĐND-UBND tỉnh; số 6 đường Bạch Đằng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang.

Điện thoại: 0219 3866 159; 0219 3866 158.

Các em học sinh ở xa không có điều kiện nộp trực tiếp thì nộp sản phẩm tại các Huyện đoàn, Thành đoàn để tổng hợp và gửi về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Giang theo quy định.

Ban tổ chức Cuộc thi không hoàn trả lại hồ sơ và sản phẩm dự thi.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Thể lệ này đã được Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 11 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào chưa hợp lý, Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Giang tổng hợp báo cáo Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

          (Thể lệ Cuộc thi được đăng tải thường xuyên trên trang thông tin điện tử của Liên hiệp hội Hà Giang http://lienhiephoihagiang.org.vn). 


Mời các bạn tải Thể lệ tại đây

 

 

                                          Ảnh 3x4

 

            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC THI

SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TỈNH HÀ GIANG

LẦN THỨ 11 (2016 - 2017)

 

                             Kính gửi:          BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

                SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TỈNH HÀ GIANG

 

Tôi tên là:..................................................................................nam,nữ............................................................

Dân tộc:............................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................…………………………..........

Hiện đang học lớp:..........................Trường.......................................................……..................……............

Địa chỉ trường học:...........................................................................................................................................

Nơi ở hiện nay:.................................................................................................................................................

Họ và tên bố:...............................................................Nghề nghiệp:.............................……………………...

Họ và tên mẹ:..............................................................Nghề nghiệp:................................................................

Điện thoại:....................................Fax:...................................Email:...............................................................

Tên đề tài: ........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Danh sách đồng tác giả (không quá 04 đồng tác giả):

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Lớp, trường

Nơi ở

% đóng góp

Ký tên

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Thuộc lĩnh vực: Thuộc lĩnh vực nào thì đánh dấu x vào ô [ ]

- Đồ dùng dành cho học tập                                                                               [ ]    

- Phần mềm tin học                                                                                             [ ]

- Sản phẩm thân thiện với môi trường                                                                [ ]

- Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em                                           [ ]

- Bào vệ môi trường và phát triển kinh tế                                                           [ ]

Hồ sơ gồm có: Đánh dấu x vào ô [ ]

- Mô hình                                                                                                            [ ]           

- Tài liệu thuyết minh kèm hình ảnh mô hình                                                     [ ]           

- Các loại khác                                                                                                    [ ]

- Ảnh tác giả (Mỗi tác giả gửi 02 ảnh 4 x 6 cm, ghi rõ họ tên ở mặt sau)           [ ] 

- Bản sao Giấy khai sinh                                                                                     [ ]

Tôi xin cam đoan đề tài này là của tôi (chúng tôi) nghiên cứu, sáng tạo ra và chịu trách nhiệm về những nội dung trình bày trong phiếu này. Tôi (chúng tôi) sẽ không yêu cầu lấy lại hồ sơ và mô hình đã gửi tham dự.

Xin trân trọng cảm ơn!

                                                          Hà Giang, ngày          tháng        năm 2017 

                                                         Tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả

                                                                                             (Ký và ghi rõ họ tên)

Mời các bạn tải Phiếu đăng ký tại đây

                                                           Mẫu 2

 

BẢN THUYẾT MINH

MÔ HÌNH SẢN PHẨM THAM DỰ CUỘC THI

SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TỈNH HÀ GIANG

(2016-2017)

         

1. Tên mô hình/ sản phẩm dự thi………………………………………......................................

2. Tên tác giả:…………………………………………………………...........................................

Đồng tác giả:…………………………………………………………............................................

3. Địa chỉ lớp, trường:………………………………………………….........................................

4.     Thuyết minh tính mới, tính sáng tạo, ý tưởng của người dự thi:

…………………………………………………………………………………………………………………….

5.     Các vật liệu làm ra sản phẩm

…………………………………………………………………………………………………….....................

………………………………………………………………………………................................................

6. Nguyên lý hoạt động (nếu có):

………………………………………………………………………………………………………………………

(Phần thuyết minh là phần bắt buộc, cần ghi chi tiết, rõ ràng, minh họa hình vẽ nếu có về mô hình sản phẩm dự thi).

                                                       

 Ngày      tháng      năm 2017

Tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả

                         (ký, ghi rõ họ tên)


Mời các bạn tải bản thuyết minh tại đây

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon V/v tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hà Giang Năm 2020
icon Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ tỉnh Hà Giang Lần thứ 14 (2019-2020)
icon V/v đề nghị tổng hợp, hoàn thiện mô hình/sản phẩm tham dự Cuộc thi sáng tạo TTN-NĐ toàn tỉnh lần thứ 13.
icon Thể lệ cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ lần thứ 13 (2018-2019).
icon Tổng kết Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 12 (2017-2018) và phát động Cuộc thi lần thứ 13 (2018-2019)
icon Họp Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh lần thứ 12 (2017-2018)
icon Kết quả Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 12 (2017-2018)
icon Tin về kết quả Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp toàn quốc lần thứ 13 (năm 2016-2017)
icon Tổng kết, trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 10 và phát động Cuộc thi lần thứ 11 (2016-2017)
icon Giấy mời Dự Hội nghị tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 10 năm 2016
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website