Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ tỉnh Hà Giang Lần thứ 14 (2019-2020)

 THỂ LỆ

CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN,

NHI ĐỒNG TỈNH HÀ GIANG LẦN THỨ 14 (2019-2020)

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 42 /QĐ-BTCCT ngày 25 /11/2019

của Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hà Giang) 

 


Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 14 (2019-2020) nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tính tư duy sáng tạo của các em học sinh ở lứa tuổi thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh; đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ cho các em trở thành các nhà sáng chế trong tương lai.

Điều 2. Các cơ quan tổ chức và phối hợp

1. Các cơ quan tổ chức và phối hợp

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Giang;

- Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang;

- Tỉnh Đoàn Hà Giang;

- Sở Khoa học và Công nghệ Hà Giang;

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Giang;

- Báo Hà Giang;

- Mời Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang tham gia thành viên Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh.

2. Cơ quan thường trực Ban tổ chức Cuộc thi

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang là cơ quan thường trực Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh.

Điều 3. Đối tượng dự thi

Tất cả các em thanh thiếu niên nhi đồng trong toàn tỉnh có độ tuổi từ 6 đến 19 tuổi (tính đến ngày 31/7/2020) có quyền tham gia dự thi. Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em ở vùng sâu, vùng xa, dân tộc ít người tham gia Cuộc thi.

Điều 4. Lĩnh vực dự thi

Các mô hình, sản phẩm dự thi thuộc các lĩnh vực sau đây:

1. Đồ dùng dành cho học tập;

2. Phần mềm tin học;

3. Sản phẩm thân thiện với môi trường;

4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;

5. Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Điều 5. Yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá đối với các mô hình, sản phẩm dự thi

1. Các mô hình, sản phẩm dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo và có khả năng áp dụng trong học tập, sản xuất và đời sống. Những mô hình, sản phẩm sao chép trong các Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng và các Cuộc thi, Hội thi khác mà không có gì cải tiến hơn sẽ bị loại.

2. Đề tài dự thi yêu cầu phải có mô hình, sản phẩm. Mô hình, sản phẩm dự thi phải được thực hiện theo đúng ý tưởng của người dự thi.

3. Mô hình, sản phẩm dự thi được làm từ nguyên vật liệu sẵn có và không có hại tới môi trường; khuyến khích sử dụng các “phế liệu” trong sinh hoạt, trong sản xuất để làm ra vật dụng, sản phẩm thông minh, hữu ích, dụng cụ đa năng, các thiết bị máy móc, rô bốt, thiết bị tự động hóa, sản phẩm tin học, phần mềm điều khiển trong các lĩnh vực nêu tại Điều 4 của Thể lệ này.

4. Mô hình, sản phẩm bắt buộc phải có một bản thuyết minh kèm theo. Bản thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, phương pháp, vật liệu chế tạo, cách sử dụng, vận hành, tính mới, tính sáng tạo, hiệu quả và khả năng áp dụng.

5. Sản phẩm đã từng dự thi được phép tham gia Cuộc thi nhưng phải có sự cải tiến và thuyết minh rõ về tính mới, tính sáng tạo trong sản phẩm.

Điều 6. Yêu cầu đối với người dự thi

1. Người dự thi phải ở trong độ tuổi quy định tại Điều 3 của Thể lệ này;

2. Người dự thi có thể là cá nhân hoặc theo nhóm tác giả nhưng tối đa không được vượt quá 05 tác giả;

3. Người dự thi được quyền nhờ sự giúp đỡ của người khác làm sản phẩm theo đúng ý tưởng sáng tạo của mình (trừ lĩnh vực phần mềm tin học);

4. Người dự thi phải làm phiếu tham dự Cuộc thi (theo mẫu) của Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh ban hành kèm theo.

Điều 7. Hồ sơ tham dự Cuộc thi

Hồ sơ gồm có:

1. Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu).

2. Mô hình, sản phẩm dự thi. Đối với lĩnh vực phần mềm tin học phải gửi kèm theo mã nguồn, chương trình cài đặt và hướng dẫn.

3. Bản thuyết minh theo nội dung ghi tại Mục 4 Điều 5 (02 bản).

4. Ảnh tác giả: mỗi tác giả gửi 02 ảnh (4x6) cm, ghi rõ họ tên ở mặt sau.

5. Bản sao giấy khai sinh của người dự thi.

Ngoài ra, Ban tổ chức Cuộc thi khuyến khích các tác giả gửi bản mềm (đánh máy vi tính) gồm: phiếu đăng ký dự thi và bản thuyết minh, gửi qua địa chỉ email: lienhiephoihg@gmail.com.vn

Điều 8. Giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng, tối đa:

- 01 Giải Nhất, trị giá:             9.000.000 đồng;

- 02 Giải Nhì, mỗi giải trị giá: 6.000.000 đồng;

- 03 Giải Ba, mỗi giải trị giá:   5.000.000 đồng;

- Các Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá: 3.000.000 đồng.

Các tác giả đoạt giải được nhận Giấy chứng nhận và tiền thưởng từ Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh. Các mô hình, sản phẩm có chất lượng đạt từ giải Ba cấp tỉnh trở lên sẽ được Ban tổ chức Cuộc thi lựa chọn tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 16/2020.

Danh sách các mô hình, sản phẩm đoạt giải sẽ được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Trang thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang www.lienhiephoihagiang.org.vn. Nếu có sự tranh chấp về quyền tác giả, Ban tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận giải.

Điều 9. Khen thưởng

1. Ban tổ chức Cuộc thi sẽ xét khen thưởng cho các tập thể đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Cuộc thi.

2. Các tác giả đoạt giải cao tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc sẽ được Ban tổ chức Cuộc thi đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen và hỗ trợ kinh phí đi nhận giải thưởng do Ban tổ chức Cuộc thi toàn quốc tổ chức.

Điều 10. Thời gian tổ chức và trao giải

Thời gian tổ chức Cuộc thi từ khi phát động đến hết ngày 15/7/2020.

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự thi: đến hết ngày 15/7/2020.

Tổ chức chấm và gửi sản phẩm tham dự Cuộc thi toàn quốc trước ngày 30/7/2020.

Tổ chức tổng kết và trao giải cấp tỉnh vào tháng 11/2020.

Điều 11. Địa điểm nộp hồ sơ dự thi

Sản phẩm dự thi nộp trực tiếp tại cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang (cơ quan thường trực Ban tổ chức Cuộc thi). Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Tổ 20 phường Minh Khai, thành phố Hà Giang. Điện thoại cơ quan: 0219 3866 159; di động 0936 343 363 (đ/c: Ngọc Anh).

Các em học sinh ở xa không có điều kiện nộp trực tiếp thì nộp sản phẩm tại các Huyện đoàn, Thành đoàn để tổng hợp và gửi về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang theo quy định.

Ban tổ chức Cuộc thi không hoàn trả lại hồ sơ và sản phẩm dự thi.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi hướng dẫn, đôn đốc các trường phổ thông triển khai Cuộc thi;

Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn có trách nhiệm ban hành văn bản theo ngành dọc để chỉ đạo, đôn đốc triển khai Cuộc thi. Đồng thời tổng hợp, hướng dẫn các các em học sinh thanh thiếu niên, nhi đồng gửi mô hình, giải pháp dự thi về cơ quan thường trực Ban Tổ chức Hội thi theo thời gian quy định.

Báo Hà Giang, Đài phát thanh truyền hình tỉnh thường xuyên đăng tải Thể lệ Cuộc thi trên phương tiện truyền thông, xây dựng các phóng sự, tin, bài phản ánh về tình hình triển khai Cuộc thi thi để huy động được đông đảo các em học sinh tham gia, thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Thể lệ này đã được Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 14 (2019-2020) thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào chưa hợp lý, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Giang tổng hợp báo cáo Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

          (Thể lệ Cuộc thi được đăng tải thường xuyên trên trang thông tin điện tử của Liên hiệp hội Hà Giang http://lienhiephoihagiang.org.vn).

Mời các bạn tải Thể lệ tại đây (bản PDF)

 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TẠO

                                                                                                     TTN-NĐ TỈNH HÀ GIANG

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon V/v tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hà Giang Năm 2020
icon V/v đề nghị tổng hợp, hoàn thiện mô hình/sản phẩm tham dự Cuộc thi sáng tạo TTN-NĐ toàn tỉnh lần thứ 13.
icon Thể lệ cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ lần thứ 13 (2018-2019).
icon Tổng kết Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 12 (2017-2018) và phát động Cuộc thi lần thứ 13 (2018-2019)
icon Họp Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh lần thứ 12 (2017-2018)
icon Kết quả Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 12 (2017-2018)
icon Tin về kết quả Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp toàn quốc lần thứ 13 (năm 2016-2017)
icon Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 11 (2016-2017)
icon Tổng kết, trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 10 và phát động Cuộc thi lần thứ 11 (2016-2017)
icon Giấy mời Dự Hội nghị tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 10 năm 2016
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website