V/v tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hà Giang Năm 2020

Kính gửi:     - Các sở, ngành của tỉnh: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn Hà Giang

                                    - Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố của tỉnh

Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên- Nhi đồng (TTN-NĐ) tỉnh Hà Giang lần thứ 14 (2019-2020) đã được phát động triển khai từ tháng 11/2019 theo Công văn số 4274-UBND-KTN ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Hà Giang và Kế hoạch số 77/KH-BTC ngày 25/11/2019 của BTC Cuộc thi sáng tạo TTN-NĐ tỉnh Hà Giang. Theo đó, thời gian tiếp nhận các sản phẩm dự thi từ 15/6/2020 đến hết ngày 15/7/2020. Tuy nhiên, do tình hình Covid-19 đã ảnh hưởng tới thời gian đi học của học sinh, sinh viên. Ngày 22/4/2020 Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã có Công văn số 194/LHHVN-VIFOTEC về việc kéo dài thời hạn nhận hồ sơ Cuộc thi Sáng tạo dành cho TTN-NĐ toàn quốc năm 2020.

Căn cứ điều kiện thực tế, kế hoạch đi học trở lại của học sinh, sinh viên,Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang- Cơ quan thường trực Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ tỉnh Hà Giang thông báo kéo dài thời hạn tiếp nhận hồ sơ tham dự Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ toàn tỉnh đến hết ngày 15/8/2020, đề nghị các Sở, ngành của tỉnh liên quan và UBND các huyện, thành phố của tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, triển khai Cuộc thi với các các nội dung như sau:

- Chỉ đạo Phòng GD&ĐT, Huyện Đoàn và các Trường Cao đẳng,THPT, THCS trong tỉnh đẩy mạnh tuyên tuyền, hướng dẫn cho học sinh, sinh viên xây dựng ý tưởng, hoàn thiện giải pháp tham dự Cuộc thi theo thời gian quy định.

- Thống nhất giao cho Huyện đoàn/Thành đoàn làm đầu mối tổng hợp, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan lựa chọn mô hình, sản phẩm dự thi có chất lượng gửi về Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh trước ngày 15/8/2020. Các em học sinh ở gần có thể nộp mô hình, sản phẩm dự thi trực tiếp tại Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh theo thời gian quy định nêu trên.

Thể lệ, phiếu đăng ký dự thi, mẫu thuyết minhsản phẩm, đề tài Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ đề nghị truy cập trên website của Liên hiệp Hội Hà Gianghttp://lienhiephoihagiang.org.vn/ mục Sáng tạo Kỹ thuật để tải file điện tử.Thông tin cần hỏi, đáp đề nghị liên hệ qua số điện thoại: 0219 3866 159; 0936343363.

Trân trọng đề nghịQuý cơ quan, đơn vị phối hợp./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (thay b/c);

- TTr. Liên hiệp hội;

- Đăng website LHH Hà Giang.

- Lưu: VT, CV theo dõi.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

 

 

Cao Hồng Kỳ


Mời các bạn tải Thể lệ mới nhất tại đây (PDF)
Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon V/v đẩy mạnh tuyên truyền triển khai Cuộc thi sáng tạo TTN-NĐ tỉnh Hà Giang lần thứ 15 năm 2021.
icon V/v triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2021
icon Lễ tổng kết trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2020
icon Hà Giang tổng kết, trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2020
icon Kế hoạch Tổng kết, trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 14 năm 2020 và phát động Cuộc thi năm 2021
icon Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 15 (2020-2021)
icon Tổng kết Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang năm 2020
icon kết quả Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 14 (2019-2020)
icon V/v đề nghị tổng hợp, hoàn thiện mô hình/sản phẩm tham dự Cuộc thi sáng tạo TTN-NĐ toàn tỉnh lần thứ 13.
icon Thể lệ cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ lần thứ 13 (2018-2019).
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website