Báo cáo Kết quả tổ chức triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ II (2014-2015)

 Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ II (2014-2015) nhằm hưởng ứng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 13 (2014-2015), được triển khai theo Công văn số 244/LHHVN-VIFOTEC ngày 10/4/2014 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) Việt Nam. Đây là Hội thi do Liên hiệp hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức với qui mô toàn quốc. Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ II (2014-2015) dành cho mọi tổ chức và cá nhân đang làm việc và sinh sống trên địa bàn tỉnh Hà Giang, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, có các đề tài, giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động kinh tế xã hội được tạo ra và áp dụng từ năm 2009 trở lại đây, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Giang đều có quyền tham gia dự thi. 

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang được tổ chức nhằm động viên, thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, công nhân, nông dân, các nhà sáng chế trên địa bàn tỉnh trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật; thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đối với tỉnh Hà Giang, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ II (2014-2015) được UBND tỉnh giao cho cơ quan Liên hiệp hội Hà Giang là cơ quan thường trực, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Hà Giang, Hội Nông dân tỉnh, Báo Hà Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Giang phối hợp tổ chức; lĩnh vực dự thi gồm: Công nghệ thông, điện tử, viễn thông; cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; vật liệu, hóa chất, năng lượng; nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên môi trường; y dược; giáo dục và đào tạo.

Đến nay, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ II đã hoàn thành, Ban tổ chức Hội thi báo cáo kết quả công tác tổ chức, triển khai Hội thi như sau:

1. Công tác tổ chức triển khai Hội thi

Sau khi có văn bản chỉ đạo triển khai Hội thi của Liên hiệp hội Việt Nam; Liên hiệp hội Hà Giang đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Công văn số 1328/UBND-NNTNMT ngày 09/5/2014 về việc giao cho Liên hiệp hội Hà Giang chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 13 (2014-2015) trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ II, trong đó Liên hiệp hội Hà Giang là cơ quan thường trực Ban tổ chức Hội thi cấp tỉnh. Ngày 19/5/2014, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ II (2014-2015).

Công tác tuyên truyền được xác định có vai trò quan trọng đối với sự thành công của Hội thi. Ngay từ khi tổ chức Hội thi, Ban tổ chức Hội thi đã tích cực tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, kế hoạch, thể lệ Hội thi tới các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị triển khai, phát động hội thi tại tỉnh; gửi công văn triển khai đến các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh để mời tham gia Hội thi; phối hợp với Báo Hà Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Giang xây dựng một số chuyên trang, chuyên mục đăng tải thông tin về mục đích, ý nghĩa, nội dung, kế hoạch, thể lệ Hội thi trên phương tiện thông tin đại chúng.

Liên hiệp hội Hà Giang (cơ quan thường trực Ban tổ chức Hội thi) đã phân công các đồng chí thành viên trong Ban tổ chức Hội thi cấp tỉnh đảm nhiệm phụ trách từng lĩnh vực cụ thể. Trong quá trình tổ chức triển khai, Liên hiệp hội Hà Giang đã thường xuyên phối hợp với các Sở, ban ngành của tỉnh liên quan như Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Hà Giang ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai Hội thi tới các cấp, ngành cơ sở theo hệ thống ngành dọc, đồng thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ nộp về Ban tổ chức Hội thi theo đúng kế hoạch đề ra.

Để đánh giá các đề tài, giải pháp dự thi đảm bảo tính chính xác, khách quan. Liên hiệp hội Hà Giang đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 về việc thành lập Hội đồng giám khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ II gồm các nhà chuyên môn, khoa học, quản lý đại diện các Sở, ban ngành của tỉnh liên quan đến lĩnh vực dự thi. Các thành viên trong Hội đồng giám khảo Hội thi đã làm việc tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Ban tổ chức Hội thi của tỉnh giao cho.

2. Kết quả Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ II

Đến ngày 15/8/2015, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ II (2014-2015) đã nhận được 07 đề tài, giải pháp kỹ thuật, sáng kiến của các tác giả và nhóm tác giả tham dự Hội thi thuộc 04 lĩnh vực: Công nghệ thông tin: 01 giải pháp; Y dược: 04 đề tài, giải pháp; Giáo dục và đào tạo: 01 đề tài và lĩnh vực khác (tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật): 01 đề tài.

Căn cứ tiêu chuẩn đánh giá đối với đề tài, giải pháp tham dự Hội thi dựa trên tính mới, tính sáng tạo; đã được áp dụng vào thực tế phục vụ sản xuất, đời sống, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Qua vòng chấm sơ khảo, Ban tổ chức Hội thi cấp tỉnh đã lựa chọn được 02 đề tài, giải pháp đảm bảo các tiêu chí dự thi để đưa vào vòng chung khảo; 05 đề tài, giải pháp, sáng kiến được trả lại cho các tác giả dự thi tiếp tục hoàn thiện đánh giá, nghiệm thu và tham gia dự thi lần sau.

Trong 2 ngày 31/8 và 01/9/2015, Hội đồng Giám khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ II (theo Quyết định số 1446/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Giang) đã họp tổ chức đánh giá các đề tài, giải pháp kỹ thuật tham dự Hội thi. Căn cứ các tiêu chí phân loại và thang điểm đánh giá chi tiết đối với từng tiêu chí, gồm: tính mới, tính sáng tạo; hiệu quả: kinh tế, kỹ thuật, xã hội và khả năng áp dụng của đề tài, giải pháp dự thi. Hội đồng giám khảo đã tiến hành cho điểm đối với từng đề tài, giải pháp dự thi theo hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả: 01 đề tài đoạt giải Nhì và 01 đề tài đoạt giải Ba cấp tỉnh.

Giải Nhì: Đề tài "Nâng cao nhận thức về giá trị di sản Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn cho học sinh các trường Trung học Cơ sở tỉnh Hà Giang, do nhóm tác giả do nhóm tác giả: Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Đỗ Văn Oai; Hoàng Thị Giang, Dương Thị Thu Loan, Vũ Văn Sử, Nguyễn Thanh Giang (Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang). Sản phẩm của đề tài là chương trình giáo dục di sản Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn trong trường học gồm 12 Modul phục vụ cho công tác giảng dạy giáo dục di sản cho học sinh trên địa bàn tỉnh, trước hết là học sinh bậc trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Giang thông qua hoạt động ngoại khóa lịch sử địa phương; các nội dung giáo dục địa phương, tích hợp giáo dục di sản trong các môn học ở trường phổ thông tỉnh Hà Giang.

Đề tài đã đóng góp nhất định trong việc nghiên cứu lý luận và giáo dục nâng cao nhận thức về giá trị di sản Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn trong nhà trường phổ thông tỉnh Hà Giang.

Kết quả của đề tài là bộ tài liệu giáo dục về giá trị di sản Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn phục vụ cho công tác giảng dạy giáo dục di sản cho học sinh trên địa bàn toàn tỉnh. Từ đó giúp cho học sinh có nhận thức, ý thức tốt hơn, tích cực, chủ động hơn trong hành động bảo vệ di sản và phát huy giá trị di sản cho hiện tại và tương lai.

Việc áp dụng mô hình thực nghiệm và đề xuất mô hình nhân rộng sau đề tài thực nghiệm góp phần đem lại hiệu quả tích cực trong giáo dục nhân cách, hình thành thế giới quan khoa học cho học sinh; đồng thời mô hình thực nghiệm giảng dạy đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược hiện nay trong giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục cộng đồng về giá trị di sản Công viên địa chất - tiêu chí quan trọng trong tái đánh giá Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn tháng 9 năm 2014.

Giải Ba: Đề tài "Kế thừa, nghiên cứu ứng dụng và phát triển bài thuốc gia truyền "Viêm đại tràng" có giá trị chữa bệnh góp phần trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang, do nhóm tác giả Nguyễn Thị Đức, Phùng Thị Oanh, Nguyễn Thị Xuân, Tô Thị Ươm (Hội Đông y tỉnh Hà Giang). Sản phẩm của đề tài là kế thừa và phát triển bài thuốc đông y gia truyền nhiều đời "Viêm đại tràng", gồm 6 vị thuốc phục vụ chữa bệnh cho cộng đồng.

Trước đây, bài thuốc gia truyền "Viêm đại tràng" do các lang y thu hái trên rừng, quá trình chế biến với các công đoạn làm thuốc rất đơn giản, thủ công phục vụ chữa bệnh cho nhân dân trong vùng. Tuy nhiên, những phương thuốc này đang bị chìm vào quên lãng và dần dần mất đi do chữa bệnh bằng phương pháp thủ công hay bí kíp gia truyền để lại. Nhóm nghiên cứu đã đề xuất thực hiện nghiên cứu kế thừa bài thuốc "Viêm đại tràng" ứng dụng trong cộng đồng. Kết quả đã xác định rõ hiệu quả của bài thuốc được người bệnh tin dùng.

Đây là bài thuốc đông y gia truyền nhiều đời đã được xác định rõ hiệu quả và được người bệnh tin dùng. Bài thuốc dễ tìm kiếm trong rừng, quá trình sơ chế đơn giản, rẻ tiền hơn so với dùng thuốc tây y, an toàn trong sử dụng, không có tác dụng phụ, hiệu quả điều trị cao. Sau khi tiến hành thử nghiệm độc tính của bài thuốc và thử nghiệm lâm sàng tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hà Giang, kết quả cho thấy bài thuốc hoàn toàn phù hợp, tỷ lệ người bệnh được điều trị chữa khỏi đạt trên 70%.

Việc phát huy giá trị sử dụng bài thuốc gia truyền "Viêm đại tràng" góp phần cung cấp, phát triển cho xã hội bài thuốc gia truyền y học cổ truyền có hiệu quả trong việc điều trị dứt điểm bệnh viêm đại tràng, tiết kiệm tới 50% chi phí cho người dân; góp phần phát triển kinh tế hộ thông qua việc trồng cây dược liệu phục vụ sản xuất các sản phẩm thuốc đông y; thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang; góp phần thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới.

Ban tổ chức Hội thi cấp tỉnh lựa chọn cả 02 đề tài, giải pháp nói trên (đoạt giải Ba cấp tỉnh trở lên) đăng ký tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 13 (2014-2015).

3. Những ưu, hạn chế của Hội thi

Ưu điểm:

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ II (2014-2015) bước đầu đã thành công và đạt được kết quả tốt, đã động viên khích lệ được phong trào lao động sáng tạo, tích cực nghiên cứu, ứng dụng đưa khoa học kỹ thuật vào phục vụ sản xuất và đời sống trong nhân dân; góp phần nâng cao năng xuất lao động, cải thiện đời sống, bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư các dân tộc trong tỉnh về việc phát huy và bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Thành công của Hội thi là nhờ sự quan tâm ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối kết có hiệu quả của các sở, ban ngành trong tỉnh về việc tổ chức, triển khai Hội thi, đặc biệt là có sự tham gia tích cực của các thành viên trong Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thi như Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Giang, Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Giang và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Giang.

Hạn chế:

Một số Sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị sự nghiệp khoa học cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa thực sự quan tâm tham gia giải thưởng, Hội thi. Do vậy các tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp không đăng ký tham gia dự thi.

Một số đề tài, giải pháp kỹ thuật, sáng kiến, kinh nghiệm của các tác giả dự thi chưa hoàn thiện và chưa được Hội đồng cấp cơ sở đánh giá, xác nhận.

4. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong những năm tới

Để Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang trong những năm tới đạt được kết quả tốt, Ban tổ chức Hội thi đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Một là, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quan tâm đến công tác giải thưởng, Hội thi nhằm động viên, khích lệ phong trào lao động sáng tạo, tích cực nghiên cứu, ứng dụng đưa khoa học kỹ thuật vào phục vụ sản xuất, đời sống.

Hai là, làm tốt công tác phối hợp với các Sở, ban ngành, đoàn thể, Hội doanh nghiệp tỉnh làm tốt công tác tổ chức, triển khai, tuyên truyền Hội thi bằng nhiều hình thức nhằm động viên, khuyến khích phong trào lao động sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân: cán bộ, công chức, viên chức, các nhà khoa học, công nhân, nông dân trong tỉnh tích cực tham gia giải thưởng, Hội thi. Coi phong trào lao động sáng tạo khoa học kỹ thuật là hoạt động thiết thực góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ba là, làm tốt công tác tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có các đề tài, giải pháp khoa học và công nghệ đã đoạt giải cao, đã được ứng dụng, triển khai trong thực tế sản xuất và đời sống đem lại hiệu quả, đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Thứ tư, đề nghị Hội đồng khoa học tỉnh quan tâm có chính sách hỗ trợ đầu tư, khai nhân rộng mô hình, giải pháp kỹ thuật vào thực tế để mang lại hiệu quả; làm tốt công tác vận động các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, các nhà tài trợ trên địa bàn tỉnh quan tâm giúp đỡ, ủng hộ về vật chất và tinh thần để tổ chức, triển khai Hội thi lần sau đạt nhiều thành công hơn nữa.

Trên đây là báo cáo kết quả Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ II (2014-2015). 

  

TM. Ban tổ chức Hội thi

Trưởng ban

(Đã ký)

Cao Hồng Kỳ

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Kế hoạch Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ V (năm 2020-2021)
icon V/v triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ V (2020-2021).
icon Thể lệ Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật lần thứ 5 (2020-2021)
icon Báo cáo Kết quả công tác tổ chức, triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu Niên nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 13 năm 2019
icon Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 4 (2018-2019)
icon Kết quả đánh giá các đề tài/giải pháp sáng kiến tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ ba năm 2017
icon Hà Giang tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ 2 (2014-2015) và phát động Hội thi toàn tỉnh lần thứ 3 (2016-2017)
icon Kết quả Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ II (2014-2015)
icon Thể lệ Hội thi sáng tạo khoa họckỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 3 (2016-2017)
icon Kết quả tổ chức triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ II (2014-2015)
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website