Kết quả đánh giá các đề tài/giải pháp sáng kiến tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ ba năm 2017

       Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ III (2016-2017) được UBND tỉnh giao cho cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là cơ quan thường trực, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Hà Giang, Hội Nông dân tỉnh, Báo Hà Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Giang phối hợp tổ chức. Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ ba năm 2017 đã hoàn thành và đạt được kết quả  cụ thể như sau:

1. Công tác tổ chức, chỉ đạo Hội thi

Sau khi có văn bản chỉ đạo triển khai Hội thi của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) Việt Nam; Liên hiệp hội Hà Giang đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 742/QĐ ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ ba (2016-2017); ngày 19/5/2016, Ban tổ chức Hội thi cấp tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-BTCHT và Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ ba, năm 2017.
          Trong quá trình tổ chức triển khai, Liên hiệp hội Hà Giang đã thường xuyên phối hợp với các Sở, ban ngành của tỉnh có liên quan như Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Hà Giang ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai Hội thi tới các cấp, ngành cơ sở theo hệ thống ngành dọc, đồng thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ nộp về Ban tổ chức Hội thi theo đúng kế hoạch Hội thi đã đề ra.

Để đánh giá các đề tài/giải pháp dự thi đảm bảo tính chính xác, khoa học, khách quan. Văn phòng Liên hiệp Hội Hà Giang đã tham mưu cho Ban tổ chức Hội thi của tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng Giám khảo gồm các nhà khoa học, quản lý, chuyên môn đại diện cho các Sở, ban ngành của tỉnh liên quan đến lĩnh vực dự thi. Các thành viên Ban giám khảo, Ban thư ký Hội thi đã làm việc với tinh thần tích cực, nhiệt tình, có trách nhiệm, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ban tổ chức Hội thi giao cho.

2. Kết quả Hội thi

Tính đến ngày 25/7/2017, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ III (2016-2017) đã nhận được 11 đề tài/giải pháp kỹ thuật, sáng kiến của 11 tác giả và nhóm tác giả tham gia dự thi thuộc 06 lĩnh vực: Nông lâm nghiệp, tài nguyên và môi trường có 05 đề tài/giải pháp; Vật liệu, hóa chất, năng lượng có 02 đề tài/giải pháp; Giáo dục và đào tạo có 01 đề tài/giải pháp; Y dược 01 đề tài/giải pháp; Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải 01 đề tài/giải pháp; Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông 01 đề tài/giải pháp

Trong 2 ngày 14/8 và 15/8/2017, Hội đồng Giám khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ III (2016-2017) đã họp, tổ chức đánh giá các đề tài/giải pháp kỹ thuật tham dự Hội thi. Căn cứ các tiêu chí đánh giá  đối với từng tiêu chí đánh giá gồm: tính mới, tính sáng tạo, hiệu quả về kinh tế, kỹ thuật, xã hội và khả năng áp dụng của đề tài, giải pháp dự thi. Ban Giám khảo Hội thi của tỉnh đã chọn được 03 đề tài/giải pháp tiêu biểu có tính mới, tính sáng tạo và có khả năng áp dụng vào thực tế để trao giải cấp tỉnh, gồm: 01 giải nhì, 01 giải ba và 01 giải khuyến khích (không có giải nhất cấp tỉnh) cụ thể như sau:

 

 Báo cáo Kết quả đánh giá các đề tài/giải pháp sáng kiến tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ ba năm 2017
                   Hội đồng Giám khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ II

Giải nhì: có 01 đề tài/giải pháp

1. Nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong thu hái và chế biến Trà Lạc Hồng chất lượng, giá trị kinh tế cao từ dòng chè Shan tuyết cổ thụ Tây Côn Lĩnh, của tác giả Phạm Thị Minh Hải, Công ty TNHH Thành Sơn – Tỉnh Hà Giang.

          Giải ba: có 01 đề tài/giải pháp

1. Át lát địa lí tỉnh Hà Giang, của nhóm tác  Lê Thị Ánh (Chủ biên), Hoàng Thị Giang, Nguyễn Thị Liệu, Bùi Phương Thúy, Trường Cao đẳng sư phạm Hà Giang.

Giải Khuyến khích: có 01 đề tài/giải pháp

1. Hoàn thiện máy sơ chế thức ăn gia súc, của tác giả Phạm Đình Hùng, Trung tâm giống cây trồng và gia súc Phó Bảng – Thị trấn Phó Bảng – Huyện Đồng Văn – Tỉnh Hà Giang.

Hội đồng giám khảo lựa chọn 02 đề tài/giải pháp đoạt giải nhì và ba Hội thi cấp tỉnh đăng ký tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14/2017 bao gồm:

1. Nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong thu hái và chế biến Trà Lạc Hồng chất lượng, giá trị kinh tế cao từ dòng chè Shan tuyết cổ thụ Tây Côn Lĩnh, của tác giả Phạm Thị Minh Hải, Công ty TNHH Thành Sơn – Tỉnh Hà Giang.

2. Át lát địa lí tỉnh Hà Giang, của nhóm tác  Lê Thị Ánh (Chủ biên), Hoàng Thị Giang, Nguyễn Thị Liệu, Bùi Phương Thúy, Trường Cao đẳng sư phạm Hà Giang.

 Ngọc Anh - LHH Hà Giang

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Kế hoạch Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 6 (năm 2022-2023)
icon Công văn + Quyết định Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022-2023)
icon Thể lệ hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 6 (2022-2023)
icon Thông báo kết quả Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 5 (2020-2021)
icon Hà Giang: Đánh giá các giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 5 (2019-2021)
icon Kế hoạch Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ V (năm 2020-2021)
icon V/v triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ V (2020-2021).
icon Thể lệ Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật lần thứ 5 (2020-2021)
icon Báo cáo Kết quả công tác tổ chức, triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu Niên nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 13 năm 2019
icon Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 4 (2018-2019)
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website