V/v triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ V (2020-2021).

 

   Kính gửi

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh,

- UBND các huyện, thành phố,

- Hội Doanh nghiệp tỉnh; Liên minh HTX tỉnh.

 

  Hội thi Sáng tạo kỹ thuật (STKT) toàn quốc do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hai năm một lần. Tại tỉnh Hà Giang, ngày 25/11/2019 Ban tổ chức Hội thi STKT tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch số 76/KH-BTCHT về việc triển khai Hội thi STKT tỉnh Hà Giang lần thứ V (2020-2021). Theo đó, các giải pháp dự thi gồm 06 lĩnh vực: (i) Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; (ii) Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông, vận tải; (iii) Vật liệu, hóa chất, năng lượng; (iv) Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; (v) Y dược; (iv) giáo dục và đào tạo. Thời hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ giải pháp dự thi là ngày 25/7/2021.

Đến nay, thời gian phát động Hội thi đã sắp kết thúc. Để có căn cứ tổng hợp, xem xét và tổ chức Hội đồng chấm các sản phẩm dự thi đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh- Cơ quan thường trực Ban tổ chức Hội thi STKT tỉnh Hà Giang lần thứ 5 (2019-2021) trân trọng đề nghị:

1. Đề nghị Quý cơ quan tiếp tục có văn bản phổ biến, hướng dẫn các đơn vị (các tổ chức KHCN, cơ quan triển khai nhiệm vụ KHCN, doanh nghiệp, hợp tác xã...) theo lĩnh vực ngành/chuyên môn quản lý hoàn thiện hồ sơ giải pháp tham dự Hội thi. Đồng thời, tổng hợp hồ sơ dự thi, gửi Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh làm căn cứ tổ chức Hội đồng chấm giải cấp tỉnh và gửi giải pháp đăng ký tham dự Hội thi toàn quốc đảm bảo thời gian quy định. Đối với Báo Hà Giang, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, đề nghị tiếp tục thường xuyên đăng tải và có các bài viết, phóng sự tuyên truyền về thể lệ Hội thi trên phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt vào thời hạn Hội thi sắp kết thúc.

2. Thời gian triển khai Hội thi:

- Từ nay đến 25/7/2021, UBND các huyện/thành phố; các sở/ngành, đơn vị đôn đốc triển khai và lựa chọn, tổng hợp sản phẩm, giải pháp dự thi gửi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổng hợp;

- Từ 26/7/2021 đến 15/8/2021, Ban tổ chức Hội thi tổ chức chấm các sản phẩm dự thi và lựa chọn các giải pháp tiêu biểu tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2019-2021)

3. Hồ sơ dự thi, địa chỉ tiếp nhận:

- Thành phần hồ sơ dự thi: (02 bộ): gồm (1) Phiếu đăng ký dự thi; (2) Bản mô tả giải pháp dự thi; (3) Toàn văn giải pháp dự thi. Được đựng trong phong bì dán kín nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Ngoài phong bì ghi rõ “Hồ sơ tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ V (2019-2021)”.

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, phố Hoàng Văn Thụ, tổ 20, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang; Điện thoại: 0219.3866159; 0936343363 (đ/c Ngọc Anh).

(Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ V (2019-2021) được đăng tải trên website: lienhiephoihagiang.org.vn - mục thông báo)

 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật- Cơ quan thường trực Ban tổ chức Hội thi trân trọng đề nghị Quý cơ quan tiếp tục quan tâm phối hợp thực hiện để Hội thi mang lại hiệu quả./.

 

 Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Các Sở/ngành thành viên BTC Hội Thi (Sở KH&CN; Liên đoàn lao động tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và truyền thông; Tỉnh đoàn, Báo Hà Giang, Đài phát thanh truyền hình tỉnh)

- Thường trực LHH;

- Lưu: VT, VP, CV theo dõi.

TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THI

TRƯỞNG BAN

 

 (đã ký)

 

Cao Hồng Kỳ

Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT


Mời các bạn tải file PDF tại đây
Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Thông báo Kết quả đạt giải tại Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp toàn quốc lần thứ 17 (2022-2023)
icon V/v đề nghị phối hợp triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 7 (2023-2025)
icon Quyết định Về việc ban hành thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 7 năm 2023-2025
icon Đánh giá các đề tài, giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 6 (2021-2023)
icon Thông báo kết quả Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 6 (2022-2023)
icon Kế hoạch Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 6 (năm 2022-2023)
icon Công văn + Quyết định Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022-2023)
icon Thể lệ hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 6 (2022-2023)
icon Thông báo kết quả Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 5 (2020-2021)
icon Hà Giang: Đánh giá các giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 5 (2019-2021)
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website