Giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật toàn quốc năm 2020

 Ngày 16/10/2020, tại tỉnh Phú Thọ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) Việt Nam tổ chức Hội nghị Giao ban Liên hiệp Hội các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương năm 2020. Dự và chủ trì Hội nghị có GS. TSKH. Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; TS. Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam; ThS. Hoàng Văn Tuyển, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Phú Thọ đồng chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có đại diện các cơ quan bộ, ngành ở Trung ương và đại diện 60/63 tổ chức Liên hiệp Hội địa phương trong cả nước.

Giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật toàn quốc năm 2020

Toàn cảnh Hội nghị giao ban Liên hiệp Hội toàn quốc năm 2020

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam khẳng định các Liên hiệp hội địa phương tiếp tục tập trung củng cố tổ chức bộ máy trên cơ sở Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Liên hiệp hội ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của Bộ Nội vụ.Thực hiện công tác rà soát cán bộ lãnh đạo, quản lý của Liên hiệp hội tỉnh dưới chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW và Nghị quyết 18-NQ/TW.Liên hiệp Hội Việt Nam chỉ đạo hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức đại hội cho 07 Liên hiệp hội địa phương (Liên hiệp Hội các tỉnh: Nam Định, Vĩnh Phúc, Cà Mau, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Kiên Giang). Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã cử đại diện tham dự và phát biểu ý kiến, trao tặng bằng khen, kỷ niệm chương cho nhiều tập thể, cá nhân của các Liên hiệp hội địa phương nhân dịp đại hội; ban hành các quyết định công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt của Liên hiệp hội các tỉnhNam Định, Cà Mau, Quảng Ngãi, Đồng Tháp, Kiên Giang, Ninh Thuận, Phú Yên.Nhiều Liên hiệp hội địa phương đã phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành liên quan tham mưu với Tỉnh ủy báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hầu hết các Liên hiệp hội địa phương duy trì và đảm bảo chất lượng các cuộc họp ban thường vụ, ban chấp hành theo quy định; chú trọng công tác xây dựng báo cáo đánh giá kết quả hoạt động để báo cáo và tranh thủ sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Liên hiệp Hội Việt Nam; tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 và triển khai kế hoạch công tác năm 2020; đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Trong năm 2020, có 15 Liên hiệp hội địa phương đã được Liên hiệp Hội Việt Nam hỗ trợ và có những hoạt động tư vấn, phản biện sôi nổi, bám sát tình hình kinh tế - xã hội của đất nước.Liên hiệp hội địa phương đã cùng với các hội thành viên tại địa phương triển khai hoạt động tư vấn, phản biện nhiều dự thảo quy hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, đặc biệt là tư vấn, phản biện các đề tài cấp sở, cấp tỉnh, tham gia các hội đồng thẩm định các đề tài, dự án khi được các Sở, ngành của tỉnh mời, tham gia đóng góp ý kiến vào nhiều dự thảo luật và các văn bản quy phạm pháp luật ở trung ương và địa phương, thí điểm tổ chức các Diễn đàn trí thức. Nhìn chung, hoạt động tư vấn, phản biện tại các tỉnh, thành phố đã được quan tâm thường xuyên.

Trong năm qua, Liên hiệp Hội Việt Nam đã chỉ đạo hỗ trợ các hội thành viên và các tổ chức KH&CN trực thuộc làm các thủ tục đăng ký các đề tài cấp nhà nước và các đề tài nghị định thư. Tổ chức truyền thông nhân dịp các ngày Môi trường Thế giới 5/6, Ngày Đa dạng sinh học 22/5, Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường; chỉ đạo hoạt động ban tổ chức, ban thư ký của Giải thưởng, hội thi, cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam. Một số Liên hiệp hội địa phương đã ký kết các chương trình phối hợp hoạt động với các Ban Đảng trong tỉnh, các Sở Khoa học Công nghệ, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên - Môi trường và phối hợp với các Hội ngành toàn quốc ở Trung ương và địa phương, các tổ chức KHCN trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức các hội thảo khoa học, tập huấn trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giáo dục đào tạo tạo ra hiệu quả cao hơn trong nghiên cứu, ứng dụng.Tuy vậy, vẫn còn một số Liên hiệp hội địa phương chưa có điều kiện triển khai các đề tài, dự án KHCN tại địa phương.

Về phổ biến kiến thức (PBKT) năm 2020, Liên hiệp Hội Việt Nam đã hỗ trợ, hướng dẫn 11 Liên hiệp hội địa phương triển khai nhiệm vụ phổ biến kiến thức năm 2020 theo kế hoạch được giao.Phối hợp với Báo Khoa học và Đời sống và các Liên hiệp Hội địa phương thực hiện 6 số bản tin điện tử phổ biến kiến thức, 02 chuyên đề phổ biến kiến thức. Triển khai nhiệm vụ Nghiên cứu xây dựng nội dung và xuất bản sổ tay nghiệp vụ Truyền thông và PBKT dành cho cán bộ Hội.Các Liên hiệp hội địa phương đã quan tâm đến việc quảng bá hình ảnh, kết quả hoạt động, các sự kiện trên phương tiện báo, đài phát thanh, đài truyền hình của địa phương; đầu tư, đổi mới, nâng cao chất lượng các nội dung, chuyên mục trên báo, tạp chí chuyên ngành, trang điện tử của Liên hiệp hội để kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, trí thức KH&CN và người dân.Do tình hình dịch bệnh không thể tổ chức các buổi phổ biến kiến thức trực tiếp, một số Liên hiệp hội địa phương đã tạo thêm một kênh thông tin mới là phổ biến kiến thức qua video đưa lên website Liên hiệp hội, đặc biệt là các thông tin kịp thời liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid 19.Ngoài ra, Liên hiệp hội địa phương thực hiện chế độ hỗ trợ cho Trí thức thuộc diện Kết luận số 59-KL/TW của Ban Bí thư; tổ chức gặp mặt, tổ chức Lễ tôn vinh trí thức tiêu biểu đầu Xuân và dịp kỷ niệm ngày KHCN (18/5) Việt Nam. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh giới thiệu các giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020.

Đối với các hoạt động hội nghị, hội thảo quốc tế, Liên hiệp Hội Việt Nam đã cử nhiều chuyên gia từ các hội ngành tham gia đoàn tham dự Hội nghị giữa kỳ lần thứ 19 của Liên đoàn các tổ chức kỹ sư Đông Nam Á (AM-19) từ ngày 17 đến 26/8/2020 do Hội đồng Kỹ sư Cam-pu-chia (BEC) đăng cai theo hình thức trực tuyến và chuẩn bị Hội nghị CAFEO 38 được tổ chức trực tuyến tại Việt Nam vào cuối tháng 11/2020.

Một số Liên hiệp hội địa phương đã có những hoạt động hợp tác với các tổ chức hội nghề nghiệp và tổ chức phi chính phủ quốc tế. Nhiều tổ chức KH&CN trực thuộc tiếp tục hợp tác, triển khai nhiều dự án trong một số lĩnh vực như năng lượng, giáo dục, nông nghiệp, y tế, bình đẳng giới, hỗ trợ người nghèo và phát triển cộng đồng, nâng cao năng lực do các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến như Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn, cụ thể hóa việc xác định Liên hiệp Hội là tổ chức chính trị - xã hội theo Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X, Liên hiệp Hội được bình đẳng mọi chế độ, chính sách như các tổ chức chính trị - xã hội khác, tạo điều kiện để cán bộ an tâm công tác, phát huy vai tò của một tổ chức chính trị - xã hội, thật sự là một Hội trí thức hoạt động trên lĩnh vực khoa học. Một số ý kiến của đại biểu cho rằng, Liên hiệp hội Việt Nam tham mưu Ban Bí thư sau tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW cần ban hành văn bản chỉ đạo mới để tạo điều kiện cho Liên hiệp hội Việt Nam hoạt động trong giai đoạn mới;  Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ quy định thống nhất về tổ chức bộ  máy Liên hiệp Hội trong phạm vi cả nước, nhất là biên chế và cơ chế tài chính.

Cơ chế về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của một số Liên hiệp hội địa phương mặc dù đã có nhưng chưa thực sự rõ ràng, thuận lợi, Liên hiệp Hội Việt Nam cần tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn về công tác tư vấn, giám định, phản biện xã hội; tập huấn, hội thảo về công tác kiểm tra theo cụm, vùng nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ Liên hiệp Hội các địa phương. Hỗ trợ cho các hội thành viên về một số mô hình, dự án hoạt động và cơ sở vật chất cho các hội địa phương trong phạm vi quản lý của Liên hiệp Hội.  Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức sơ kết việc thực hiện Quyết định ngày 15/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Quyết định về việc thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội”và đề xuất tiếp tục thực hiện mở rộng việc tổ chức diễn đàn ở các địa phương.

Nhằm đẩy mạnh phát triển Liên hiệp Hội hơn nữa, theo ý kiến của các đại biểu cho rằng cần phải đổi mới tổ chức, phương thức tập hợp Hội viên; đảm bảo sự đan xen các thế hệ cán bộ hội và hội viên; có kế hoạch cụ thể để nâng tỷ lệ hội viên là cán bộ trẻ đang làm việc trong các viện nghiên cứu, trường đại học, góp phần tạo thêm động lực và sức sáng tạo, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.Hoàn thiện quy chế phối hợp hoạt động và nâng cao chất lượng và nội dung phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và các liên hiệp hội địa phương. Liên hiệp Hội Việt Nam chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo cụ thể để định hướng chung trong hoạt động đối với các liên hiệp hội địa phương và tạo điều kiện để các liên hiệp hội địa phương có thể tham gia sâu hơn, rộng hơn vào các hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam. Liên hiệp Hội hình thành các chương trình, dự án lớn để tạo điều kiện cho các liên hiệp hội địa phương tham gia, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các liên hiệp hội địa phương về kinh phí thông qua các nhiệm vụ, hội nghị, hội thảo và tăng cường công tác quảng bá thông tin, hình ảnh, vai trò của Liên hiệp Hội và các hội thành viên trong xã hội.

Nhân dịp này, các đại biểu tham dự Hội nghị đã ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt với tổng số tiền ủng hộ hơn 34 triệu đồng.

Cao Hồng Kỳ, Liên hiệp Hội Hà Giang.

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Hội thảo tư vấn phản biện, đánh giá những nút thắt, hạn chế chủ yếu trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè Shan tuyết Hà Giang
icon Liên hiệp Hội Hà Giang TVPB dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
icon Liên hiệp Hội Hà Giang tập huấn PBKT về ứng dụng KHKT trong cải tạo vườn tạp, thúc đẩy kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân địa phương
icon Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh
icon Liên hiệp Hội Hà Giang tổ chức Hội thảo xây dựng Chương trình tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 14/4/2010 của Bộ Chính trị
icon Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuậtHà Giang lần thứ 9, nhiệm kỳ 2016-2021
icon Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam lần thứ VIII (2020-2025) đã thành công tốt đẹp
icon Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp
icon Hội thảo "Sáng tạo Khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2020"
icon Phát huy vai trò của trí thức KH&CN trong công cuộc xây dựng đất nước giai đoạn 2021-2030
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website