Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật lần thứ 5

 BHG - Chiều 10.1, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội BCH lần thứ 5, nhiệm kỳ 2021 - 2026 mở rộng, nhằm tổng kết hoạt động năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Tham dự có lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, một số sở, ngành của tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh gồm 9 hội thành viên. Trong năm qua luôn khẳng định được vị trí, vai trò là trung tâm đoàn kết, tập hợp đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong và ngoài tỉnh, tích cực triển khai, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra. Trong đó, các hội thành viên phối hợp tổ chức góp ý, tư vấn, phản biện vào 10 đề án, dự án, quy hoạch của tỉnh. Đẩy mạnh hoạt động sáng tạo kỹ thuật, tôn vinh trí thức; nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ vào phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Triển khai đa dạng các hoạt động xã hội hóa giáo dục và đào tạo, giảm nghèo; chăm sóc sức khỏe nhân dân, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và phát triển cộng đồng. Trong năm qua, tỉnh Hà Giang đã có 2 công trình, giải pháp đoạt giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ cấp toàn quốc; 1 đề tài đoạt giải Khuyến khích Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Trong đó, tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế nòng cốt tập hợp, đoàn kết và phát huy năng lực, trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Tổ chức hội thi, cuộc thi sáng tạo đi vào chiều sâu, có chất lượng. Tích cực nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ khoa học, kỹ thuật, đặc biệt là các dự án, mô hình sản xuất mới có hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nguồn: https://baohagiang.vn

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Hội thảo đánh giá công tác quản lý, sử dụng mô hình NTSH và hệ thống CNS, NUHĐ sau bàn giao và đề xuất giải pháp nhân rộng
icon Hội nghị tập huấn kiến thức nuôi Hươu phát triển kinh tế tại Vị Xuyên
icon Ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào nuôi Hươu sao
icon SỰ KIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM NĂM 2023
icon Đồng chí Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam
icon Hà Giang có một công trình khoa học được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2023
icon Cụm thi đua số 1 - Liên hiệp Hội Việt Nam tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
icon Hội thảo tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ hoạt động giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên Liên hiệp Hội
icon Hà Giang: Góp ý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi)
icon Hà Giang: Hội thảo phát triển sản phẩm du lịch Nông nghiệp chất lượng cao, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website