Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuậtHà Giang lần thứ 9, nhiệm kỳ 2016-2021

 Ngày 12 tháng 01 năm 2021, Ban châp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (BCH) Liên hiệp hội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Liên hiệp hội và đại diện các Sở, ngành, các Hội thành viên liên kết của Liên hiệp Hội.

Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuậtHà Giang lần thứ 9, nhiệm kỳ 2016-2021

Toàn cảnh Hội nghị BCH Liên hiệp Hội lần thứ 9

Trong năm 2020, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tích cực,chủ động triển khaithực hiện hoàn thành 11/12 nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch đề ra trên các lĩnh vực, cụ thể:

1.  Công tác củng cố và phát triển tổ chức

Tổ chức thành công Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp Hội lần thứ 7 và lần thứ 8 nhiệm kỳ 2016-2021; kết nạp thêm 01 Hội thành viên mới (Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Hà Giang) là Hội thành viên liên kết của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh với tổng số 200 hội viên.Tiếp tục kiện toàn BCH Liên hiệp Hội khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021: miễn nhiệm 05 đồng chí Ủy viên BCH Liên hiệp Hội, vì lý do đã nghỉ chế độ/hoặc chuyển công tác khác; hiệp thương đề xuất, giới thiệu bầu bổ sung 06 Ủy viên BCH Liên hiệp Hội khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 theo cơ cấu ngành và Đề án nhân sự nhiệm kỳ 2016-2021 đã được Tỉnh cho ý kiến.

2. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TVPB&GĐXH)

Phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh đề xuất danh mục nhiệm vụ TVPB&GĐXH năm 2020 trình tỉnh phê duyệt giao nhiệm vụ làm cơ sở tổ chức thực hiện. Trong năm 2020, Liên hiệp Hội đã tổ chức triển khai thực hiện TVPB thành công 06/10 nhiệm vụ do Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh và Liên hiệp Hội Việt Nam giao nhiệm vụ.

3. Hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật

Thường xuyên duy trì hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật (KHKT) thông qua trang thông tin điện tử (Website) của Liên hiệp Hội nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các Hội thành viên và hội viên của Liên hiệp Hội. Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức 05 lớp tập huấn phổ biến kiến thức KHKT “Sản xuất chè cho nông dân theo tiêu chuẩn VietGAP/Hữu cơ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm chè Shan Tuyết Hà Giang” cho 300 hộ nông dân, HTX sản xuất chè tại các xã: Nậm Ty, Thông Nguyên (huyện Hoàng Su Phì); Thượng Sơn (huyện Vị Xuyên). Phối hợp với các cơ quan truyền thông của Trung ương và của tỉnh xây dựng được 06 chuyên trang, chuyên mục, phóng sự phản ánh về kết quả hoạt động TVPB, hoạt động KH&CN, tuyên truyền tổ chức các Cuộc thi, Hội thi, Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam triển khai trên địa bàn tỉnh.

4. Hoạt động tôn vinh trí thức, giải thưởng, hội thi và cuộc thi

Xây dựng và ban hành Kế hoạch phối hợp gửi các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, doanh nghiệp, HTX trong tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng (TTN-NĐ) toàn tỉnh lần thứ 14 (2019-2020), Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ 5 (2019-2021) và Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh.Tổ chức các đoàn công tác đi cơ sở triển khai, hướng dẫn các tác giả, doanh nghiệp, HTX hoàn thiện các đề tài, mô hình, giải pháp tham dự Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn tỉnh và Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đề ra.Tổ chức đánh giá các mô hình, sản phẩm, đề tài tham dự Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ toàn tỉnh lần thứ 14 năm 2020; tổ chức các đoàn của tỉnh tham dự Lễ tổng kết và nhận Giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc, Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2019 và Giải thưởng Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ toàn quốc năm 2020. Tổ chức Hội đồng xét chọn 01 công trình KHCN tiêu biểu của tỉnh đề xuất đăng Sách vàng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2020..

5. Hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN)

Phối hợp với Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD), UBND huyện Đồng Văn và UBND các xã: Sà Phìn, Sủng Là (huyện Đồng Văn) tổ chức triển khai hoàn thành 01 đề tài KHCN cấp tỉnh “Nghiên cứu ứng dụng và hoàn thiện mô hình nhà tiêu sinh học không dùng nước phục vụ các điểm dân cư tập trung tại vùng khan hiếm nước tỉnh Hà Giang”; triển khai 01 đề tài KH&CN cấp bộ/ngành giai đoạn 2020-2021. Vận động, phối hợp với Viện PHAD tiến hành khảo sát địa điểm triển khai dự án “Lắp đặt hệ thống thiết bị lọc nước, cấp nước uống học đường tại một số điểm trường trên địa bàn tỉnh (huyện Bắc Mê, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hà Giang và huyện Đồng Văn) do dự án Local Works tài trợ”. Phối hợp với Viện Nghiên cứu thị trường và thể chế, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức thành công Hội thảo cấp tỉnh “Phát triển nông sản hàng hóa gắn với thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”; phối hợp với UBMTTQ tỉnh, Trung tâm Phát triển Hội nhập tổ chức thành công Hội thảo chia sẻ thông tin về quản lý tài nguyên, công tác BVMT, công khai minh bạch về phân bổ, sử dụng phí BVMT trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chủ trương giao cho Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh phối hợp với Sở KH&CN tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam tổ chức 01 Hội thảo khoa học cấp toàn quốc và 01 Hội thảo khoa học cấp tỉnh trong kế hoạch năm 2021. Đề xuất 01 nhiệm vụ phổ biến kiến thức cho kế hoạch năm 2021-2022.

6. Công tác khác

Phối hợp với Đảng ủy xã Sủng Cháng (huyện Yên Minh) thực hiện tốt nhiệm vụ tăng cường xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; đồng thời đã tổ chức các đợt quyên góp, ủng hộ giúp đỡ xã khó khăn như: Trao 07 xuất học bổng “Chắp cánh” dài hạn do tổ chức NGO-IC tài trợ cho 07 em học sinh diện mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập (mỗi xuất học bổng 300.000 đồng/tháng) với tổng kinh phí 21 triệu đồng; tặng quà cho nhà trường và học sinh các trường Tiểu học, THCS xã Sủng Cháng nhân dịp lễ khai giảng năm học mới 2020-2021; hướng dẫn các Nhà trường hoàn thiện hồ sơ tiếp tục kêu gọi các Nhà tài trợ hỗ trợ học bổng “Chắp cánh” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập. Vận động tổ chức USAID thông qua Viện PHAD hỗ trợ trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 cho các điểm dự án thuộc các xã Sủng Là, Sà Phìn, và Làng Văn hóa thôn Lũng Cẩm Trên với tổng kinh phí trên 30 triệu đồng. Ngoài ra, vận động cán bộ, CCVC trong cơ quan ủng hộ Quỹ từ thiện do MTTQ tỉnh và Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam phát động như: Quỹ xây dựng nông thôn mới; Quỹ vì người nghèo; Quỹ khuyến học; Quỹ mái ấm công đoàn; Ủng hộ đồng bào vùng Tây Bắc và đồng bào miền Trung bị thiên tai lũ lụt.Trong năm 2020, Thường trựccán bộ Liên hiệp Hội Hà Giang đã tham gia trên 20 Hội nghị, Hội thảo, tập huấn trong nước do Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức NGOskhác tài trợ,góp phần tăng cường năng lực, nâng cao kỹ năng triển khai, thực thi các chương trình, dự án, đưa KH&CN vào phục vụ sản xuất và đời sống, nâng cao hiệu quả công tác TVPB và vận động chính sách.

Phướng hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021: Phát huy những kết quả đã đạt được, Liên hiệp Hội tập trung thực hiện hoàn tốt nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Công tác định hướng chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên

Làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên của Liên hiệp hội thông qua việc phổ biến, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, CCVC và hội viên trong Liên hiệp Hội; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang khi Người lên thăm Hà Giang cùng với phong trào thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thành tích kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Hà Giang. Bám sát chương trình, kế hoạch tập trung lãnh, chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết BCH Liên hiệp Hội đã đề ra.

Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuậtHà Giang lần thứ 9, nhiệm kỳ 2016-2021

Đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị

2. Tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn:

a) Công tác củng cố và phát triển tổ chức

Lãnh, chỉ đạo tổ chúc thành công Đại hội Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026.Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan thường trực Liên hiệp Hội theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả.Tiếp tục đề nghị UBND tỉnh giao cho Sở NN&PTNT trách nhiệm đôn đốc, kiện toàn thành lập lại Hiệp Hội chè trên cơ sở Hội chè Hà Giang; đề nghị UBND tỉnh giao cho Sở Xây dựng, Sở GTVT trách nhiệm đôn đốc thành lập Hội khoa học Cầu Đường, Hội Kiến trúc - Xây dựng Hà Giang.Tiếp tục gặp gỡ,vận động Hội: Dược liệu, Hội Y học, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hà Giang ra nhập Hội thành viên liên kết của Liên hiệp Hội.

b) Hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật

Đẩy mạnh hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống cho nhân dân trên địa bàn tỉnh bằng các hình thức phù hợp như trên trang thông tin điện tử của Liên hiệp Hội; trên phương tiện thông tin đại chúngthông qua các chương trình hội thảo, tập huấn tại cơ sở.

c) Hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội

Phối hợp với các Sở, ngành, UBND huyện/thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai hoàn thành nhiệm vụ TVPB đối với các chương trình, đề án, dự án trọng tâm, trọng điểm và dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách phát triển KT-XH do Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh, Liên hiệp Hội Việt Nam giao nhiệm vụ và các cơ quan, đơn vị đề xuất,đặt hàng năm 2021.

d) Tổ chức triển khai thành công Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam trên địa bàn tỉnh

Tổ chức thành công Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ toàn tỉnh lần thứ 15năm 2021; Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, HTX, doanh nghiệphoàn thiện ý tưởng, đề tài, giải pháp KHCN hữu ích đang được áp dụng, triển khaihiệu quả trên địa bàn tỉnh để tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 5 (2020-2021)tham gia Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2021.

đ) Hoạt động khoa học và công nghệ

Tiếp tục phối hợp với Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển tổ chức triển khai Dự án Local Works do Quỹ USAID tài trợ; chủ động tiếp cận, đề xuất các sáng kiến, đề tài, nhiệm vụ KHCN cho kế hoạch năm 2022. Phối hợp tốt với các Sở,ngành của tỉnh tham mưu cho Tỉnh và Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp toàn quốc “Sáng tạo KHCN Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng nông thôn mới” góp phần thúc đẩy phát triển KHCN với bước tiến nhanh hơn, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

e) Các hoạt động hội nhập trong nước và quốc tế

Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động hội nhậptrong nước, quốc tế nhằm tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của các cơ quan Trung ương, các tổ chức NGO trong nước, quốc tế tài trợ, phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh, huyện và các nhà tài trợ tiếp tục trao học bổng “chắp cánh” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có ý thức vươn lên trong học tập trên địa bàn tỉnh.

Cao Hồng Kỳ, Liên hiệp Hội Hà Giang.

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Lễ ký kết, trao hợp đồng gói thầu mua sắm, lắp đặt hệ thống lọc nước sinh hoạt và nước uống trực tiếp cho một số trường học trên địa bàn tỉnh
icon Hợp tác xã Nông sản dầu lạc Đồng Yên đoạt Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam năm 2020
icon Thông báo Tuyển chuyên gia giám sát kỹ thuật lắp đặt, vận hành hệ thống cấp nước sạch và nước uống học đường
icon Liên hiệp Hội Hà Giang tư vấn, phản biện, góp ý đối với Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
icon Hội thảo tư vấn phản biện, đánh giá những nút thắt, hạn chế chủ yếu trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè Shan tuyết Hà Giang
icon Liên hiệp Hội Hà Giang TVPB dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
icon Liên hiệp Hội Hà Giang tập huấn PBKT về ứng dụng KHKT trong cải tạo vườn tạp, thúc đẩy kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân địa phương
icon Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh
icon Liên hiệp Hội Hà Giang tổ chức Hội thảo xây dựng Chương trình tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 14/4/2010 của Bộ Chính trị
icon Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam lần thứ VIII (2020-2025) đã thành công tốt đẹp
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website