Hội thảo tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ hoạt động giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên Liên hiệp Hội

 Ngày 17/11/2023, tại Hải Tiến, Hoằng Hoá, Thanh Hóa, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công tác phối hợp, hỗ trợ hoạt động giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên Liên hiệp Hội.

Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam; đồng chí Phạm Hữu Duệ, Trưởng Ban Tổ chức và Chính sách hội Liên hiệp Hội Việt Nam và đồng chí Lê Xuân Thảo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, PCT Thường trực Quỹ Vifotec đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đại biểu đại diện cho các Hội ngành toàn quốc, Liên hiệp Hội địa phương khu vực miền Trung, miền Bắc và các Ban chuyên môn thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam.

Hội thảo tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ hoạt động giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên Liên hiệp Hội

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến cho biết, trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp Hội Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về cả phát triển tổ chức và kết quả hoạt động; được Đảng, Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao, có nhiều đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến sự phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng phát triển đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà cũng như đối với Liên hiệp Hội Việt Nam. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật cũng đã được ban hành nhằm cụ thể hóa các quan điểm lãnh đạo của Đảng đối với Liên hiệp Hội Việt Nam. Ngày nay, trong bối cảnh tác động của cuộc CMCN 4.0 thì vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức KH&CN của Liên hiệp Hội Việt Nam ngày càng trở nên quan trọng. Sự phát triển của hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam luôn gắn liền với công tác củng cố, phát triển tổ chức của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên; thường xuyên đổi mới, cải tiến nội dung và phương thức hoạt động để nhằm thực hiện tốt sứ mệnh tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà, cũng như tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã giao cho Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên.

Hội thảo tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ hoạt động giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên Liên hiệp Hội

Đồng chí Chủ tịch Liên hiệp Hội Hà Giang tham luận tại Hội nghị

Trong những năm qua, mối quan hệ về mặt tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên đã được quy định trong rất nhiều văn bản của Đảng, Nhà nước cũng như văn bản của Liên hiệp Hội Việt Nam. Việc tổ chức thực hiện, định kỳ đánh giá và làm sâu sắc thêm các mối quan hệ nêu trên là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác xây dựng, củng cố, phát triển hệ thống tổ chức của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên. Tại báo cáo đề dẫn, đồng chí Trưởng ban Tổ chức và Chính sách hội Liên hiệp Hội Việt Nam đã nhận định: Liên hiệp Hội Việt Nam là một thực thể được cấu thành bởi các hội thành viên. Sự kết nối giữa Liên hiệp Hội Việt Nam với các hội thành viên được thể hiện qua sự hợp tác, phối hợp thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong việc hỗ trợ thực hiện các chương trình, dự án, đề tài, nhiệm vụ KH&CN trong lĩnh vực tư vấn, phản biện và giám định xã hội, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, truyền thông phổ biến kiến thức và hợp tác quốc tế. Những hoạt động này đã kết nối các Liên hiệp Hội địa phương và Hội ngành toàn quốc đoàn kết thống nhất trong “ngôi nhà chung” của đội ngũ trí thức KH&CN thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, đánh giá thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc phối hợp, hỗ trợ của Liên hiệp Hội Việt Nam với các Hội thành viên, nêu bật được những điểm mạnh và kết quả đã làm tốt trong công tác phối hợp, hỗ trợ hoạt động giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên. Nhiều đại biểu đã đề cập đến những vấn đề về cơ sở pháp lý, việc ban hành các văn bản tăng cường hỗ trợ, phối hợp của Liên hiệp Hội Việt Nam với các Hội thành viên; đánh giá kết quả thực hiện cơ chế phối hợp, hỗ trợ của Liên hiệp Hội Việt Nam với các Hội thành viên; chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân chủ quan, khách quan, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp, hỗ trợ hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam với hội thành viên trong giai đoạn tới. Đại diện một số Hội ngành toàn quốc và Liên hiệp Hội các địa phương đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời gian qua đã giúp nâng cao vai trò, vị thế của các Hội ngành, Liên hiệp Hội các địa phương. Một số đại biểu cho rằng công tác phối hợp, hỗ trợ giữa Liên hiệp Hội Việt Nam với các Liên hiệp Hội địa phương, Hội ngành toàn quốc, đặc biệt là sự phối hợp giữa Hội ngành trung ương và Liên hiệp Hội địa phương cần tiếp tục được củng cố, tăng cường nhằm hình thành được mối liên kết chủ động, có hiệu quả và khai thác được hết tiềm năng sẵn có của các đơn vị.

Trong khuôn khổ của Hội nghị, Tổng Hội xây dựng Việt Nam và Liên hiệp hội tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác, đưa mối quan hệ của các tổ chức Hội thành viên và Liên hiệp hội địa phương thêm gắn kết và phát triển toàn diện.

Hội nghị công tác phối hợp, hỗ trợ hoạt động giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên nhằm nằm trong kế hoạch công tác 2023 của Liên hiệp Hội Việt Nam nhằm tổng kết, đánh giá công tác phối hợp, hỗ trợ giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và Liên hiệp hội địa phương, các Hội thành viên trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025, khóa VIII. Tất cả các ý kiến tham luận của các đại biểu tại hội nghị là cơ sở để Liên hiệp Hội Việt Nam chuẩn bị cho việc định hướng xây dựng nội dung các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2025-2030) của Liên hiệp Hội Việt Nam./.

Cao Hồng kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Hội thảo đánh giá công tác quản lý, sử dụng mô hình NTSH và hệ thống CNS, NUHĐ sau bàn giao và đề xuất giải pháp nhân rộng
icon Hội nghị tập huấn kiến thức nuôi Hươu phát triển kinh tế tại Vị Xuyên
icon Ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào nuôi Hươu sao
icon Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật lần thứ 5
icon SỰ KIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM NĂM 2023
icon Đồng chí Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam
icon Hà Giang có một công trình khoa học được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2023
icon Cụm thi đua số 1 - Liên hiệp Hội Việt Nam tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
icon Hà Giang: Góp ý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi)
icon Hà Giang: Hội thảo phát triển sản phẩm du lịch Nông nghiệp chất lượng cao, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website