Hội thảo, tập huấn "Nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực khai thác khoáng sản tại cơ sở"

 Được sự hỗ trợ của Oxfam tại Hà Nội và Liên minh Khoáng sản Việt Nam, ngày 20, 21/9/2017, tại khách sạn Hà An, thành phố Hà Giang, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Giang đã phối hợp với Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) tổ chức Hội thảo, tập huấn “Nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền lợi người dân, quyền tiếp cận thông tin và giám sát công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực khai thác khoáng sản tại cơ sở”.

          Tham dự Hội thảo – Tập huấn có Lãnh đạo và các Ban chuyên môn của Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang; đại diện một số Sở, ban ngành đoàn thể của tỉnh: Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh; Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang; Lãnh đạo UBND huyện Bắc Mê; Lãnh đạo một số ban, ngành đoàn thể huyện Bắc Mê và huyện Yên Minh: UBMTTQ huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Hội Nông dân huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; đại diện UBND xã Minh Sơn (huyện Bắc Mê), UBND xã Mậu Duệ (huyện Yên Minh), nơi đang diễn ra các hoạt động khai thác khoáng sản mạnh nhất trên địa bàn tỉnh; các chuyên gia đến từ Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Liên Minh khoáng sản Việt Nam.    

Hội thảo, tập huấn

Toàn cảnh Hội thảo “Nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền lợi người dân, quyền

tiếp cận thông tin và giám sát công tác BVMT trong khai thác khoáng sản tại cơ sở”

          Hội thảo - tập huấn “Nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực khai thác khoáng sản” là một hoạt động trong chuỗi các hoạt động của Dự án: Thúc đẩy công khai, minh bạch và công bằng trong chia sẻ nguồn thu từ khai thác khoáng sản ở cấp địa phương, tại tỉnh Hà Giang và tỉnh Quảng Trị” do Oxfam tại Việt Nam và Liên minh Khoáng sản hỗ trợ.

          Trong khuôn khổ của Hội thảo - tập huấn, các đại biểu được chia sẻ, cung cấp, trang bị các thông tin hiểu biết về: các quy định về bảo hộ quyền lợi của người dân, quyền tiếp cận thông tin, quyền và trách nhiệm thực hiện giám sát thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT) trong lĩnh vực khai thác khoáng sản tại cơ sở; quy định về công khai, minh bạch thông tin về nguồn thu, phân bổ và sử dụng nguồn thu từ phí BVMT trong hoạt động khai thác khoáng sản. Vai trò và kết quả thực hiện công tác giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác BVMT; vấn đề công khai thông tin về phân bổ nguồn thu phí BVMT trong hoạt động khoáng sản quy định tại Nghị định 164/2016/NĐ-CP của Chính phủ về phí BVMT đối với khai thác khoáng sản và Nghị quyết của HĐND tỉnh số 22/2016/NQ-HĐND quy định về phí BVMT đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; quy định về trách nhiệm và quyền giám sát thực thi chính sách, pháp luật về BVMT của cơ quan MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội thành viên của MTTQ và cộng đồng dân cư tại cơ sở.

          Tại Hội thảo, các đại biểu đã tích cực trao đổi, thảo luận về thực trạng thực thi pháp luật bảo vệ môi trường, việc công khai thông tin về môi trường, thực trạng về phân bổ nguồn thu từ phí BVMT và công tác giám sát bảo vệ môi trường trong lĩnh vực khai thác khoáng sản tại cơ sở nơi có khoáng sản được khai thác.

Hội thảo, tập huấn

Ông Đỗ Thanh Bái, chuyên gia LMKS trao đổi về công khai minh bạch nguồn thu trong KTKS

          Kết thúc Hội thảo - tập huấn, các đại biểu đã nắm được các quy định của Nhà nước về quyền giám sát của cộng đồng về thực thi chính sách, pháp luật về BVMT trong khai thác khoáng sản tại cơ sở, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội, của cộng đồng dân cư về giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường, phân bổ và sử dụng nguồn thu từ hoạt động khai thác khoáng sản tại cơ sở; góp phần từng bước thực hiện được các mục tiêu: Tăng cường bảo vệ quyền lợi của người dân nơi có khoáng sản được khai thác, nâng cao vai trò, trách nhiệm giám sát của cộng đồng đối với công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản; thúc đẩy công khai minh bạch trong quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn thu phí bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững ngành công nghiệp khai khoáng của Việt Nam nói chung và trên địa bàn tỉnh Hà Giang nói riêng.

Cao Hồng Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp hội Hà Giang.
Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Hội thảo tập huấn tham vấn cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với các dự án khai thác khoáng sản thông qua công cụ FPIC
icon Đoàn công tác Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khảo sát đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg tại tỉnh Hà Giang
icon Hội thảo tập huấn thực thi Quy chế giám sát cộng đồng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản tại xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê
icon Khối Giao ước Thi đua các tổ chức Hội của tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai hoạt động 6 tháng cuối năm 2018
icon Hội thảo tư vấn phản biện dự thảo chính sách "về hỗ trợ cán bộ, CCVC, lao động hợp đồng tự nguyện thôi việc, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu"
icon Hội thảo công bằng tài chính liên quan đến quản trị nước, khai thác mỏ và quản trị năng lượng cho khu vực châu Á và Việt Nam
icon Những vấn đề đặt ra trong công tác vận động trí thức của Liên hiệp Hội Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW trong thời kỳ mới
icon Thông báo tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018, Khối Giao ước thi đua các tổ chức Hội của tỉnh
icon Kết quả chuyến thăm và làm việc của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng với Liên hiệp Hội Việt Nam
icon Hội thảo "Xây dựng đề cương và viết báo cáo nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội" tại Bắc Kạn
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website