Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023- 2028

 

Chiều ngày 10/4/2023, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028.  Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Thị Bổng, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh; đồng chí Cao Hồng Kỳ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội (LHH) và toàn thể đoàn viên công đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023- 2028

Đồng chí Tô Đức Hiện, Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2023,

Phó Chủ tịch Liên hiệp hội phát biểu khai mạc Đại hội

 

Đại hội Công đoàn cơ sở Liên hiệp các Hội KH&KT nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm tổng kết đánh giá phong trào công chức, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ công đoàn trong nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu ra Ban Chấp hành công đoàn (BCHCĐ) khóa mới để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Chi bộ cơ quan và Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh, sự nỗ lực của BCHCĐ nên các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 cơ bản đạt theo kê hoạch đề ra; trong đó có một số điểm nhấn đáng chú ý trong nhiệm kỳ vừa qua là:

Thứ nhất: Công tác tuyên truyền, giáo dục được quan tâm đẩy mạnh, tận dụng được lợi thế của internet và các trang mạng xã hội kết hợp với hệ thống văn bản điển tử của cơ quan. Vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động từng bước được nâng lên.

Thứ hai: Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động được quan tâm,

Thứ ba: Các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ đã góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc của cơ quan, khơi dậy và phát huy tinh thần lao động hăng say của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động trong cơ quan LHH.

Thứ tư: Công tác phát triển đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và tham gia xây dựng Đảng được thực hiện tốt, đã giới thiệu cho Đảng 01 quần chúng ưu tú cho đảng xem xét kết nạp đảng. Từ phong trào và hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Cao Hồng Kỳ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội biểu dương và ghi nhận đánh  giá cao sự cố gắng nỗ lực của BCHCĐ và toàn thể đoàn viên, người lao động trong cơ quan, sự nỗ lực cố gắng đó đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của LHH, (1) Chưa phát huy tốt vai trò, chức năng của BCH Công đoàn trong việc xây dựng khuyến khích các phong trào thi đua tập thể trong đơn vị, cơ quan như: phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đoàn viên công đoàn vượt khó, phong trào thi đua lao động sáng tạo; (2) Việc nêu gương những công đoàn viên ưu tú để tập thể học tập noi theo chưa được thực hiện, nên chưa khơi dậy đươc phong trào thi đua của các công đoàn viên; (3) BCH, mặc dù đã rất nỗ lực cố gắng, nhưng chưa có sức bật, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới (CMCN 4.0), các phong trào thi đua, hoạt động tập thể, văn hóa, ngoại giao còn rất yếu.

Đồng chí đề nghị BCHCĐ khóa mới cần cần tiếp tục lãnh chỉ đạo một số vấn đề sau:

Một là: BCH mới cần tiếp tục gương mẫu là hạt nhân, đầu tàu, đi đầu trong mọi hoạt động; đề ra chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra; thường xuyên đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tuyên truyền, phổ biến kịp thời chủ trương chính sách, pháp luật, tư tưởng, đạo đức, chính trị, cho đoàn viên mà đặc biệt là học tập tấm gương đạo đức phong cách HCM gắn với 8 lời dạy của C THCM.

Hai là: Phối hợp chặt chẽ với chính quyền làm tốt công tác lãnh chỉ đạo, kiểm tra, giám sát. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí cơ quan.

Ba là: Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, phong trào nêu gương người tốt việc tốt, từ đó giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; tổ chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời những cá nhân tiêu biểu của các phong trào thi đua trong cơ quan đơn vị, đẩy mạnh các hoạt động phúc lợi tập thể như tham quan, du lịch, học tập nâng cao năng lực, trình độ, giao lưu, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong CĐ cơ quan vv.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023- 2028

Đồng chí Cao Hồng Kỳ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội

phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

Đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đồng chí Phạm Thị Bổng, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh;, nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được của Công đoàn cơ sở LHH trong nhiệm kỳ vừa qua là rất quan trọng. Đồng chí cũng đề nghị, trên cơ sở đánh giá về những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa quan BCHCĐ LHH nhiệm kỳ mới cần tiếp tục

 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023- 2028

Phạm Thị Bổng, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh

 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ra BCHCĐ LHH nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 02 đồng chí. Đồng chí Tô Đức Hiện, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch LHH được BCHCĐ khóa mới bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở LHH nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội bầu 01 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023- 2028

Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm

cùng với BCHCĐ Liên hiệp các Hội KH&KT, nhiệm kỳ 2023-2028

 

Trên cơ sở kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, ý kiến thảo luận, tham luận của các đại biểu, định hướng chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, kết thúc chương trình Đại hội, Đại hội đã nhất trí 100% biểu quyết thông qua nghị quyết của Đại hội ./.

Nguyễn Hường LHH

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang tập huấn chăm sóc cây Lê tại huyện Đồng Văn
icon Bàn giao hệ thống cấp nước sạch và nước uống trực tiếp do Hội Spejdernes Genbrug, Đan Mạch tài trợ
icon Hội thảo đánh giá công tác quản lý, sử dụng mô hình NTSH và hệ thống CNS, NUHĐ sau bàn giao và đề xuất giải pháp nhân rộng
icon Hội nghị tập huấn kiến thức nuôi Hươu phát triển kinh tế tại Vị Xuyên
icon Ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào nuôi Hươu sao
icon Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật lần thứ 5
icon SỰ KIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM NĂM 2023
icon Đồng chí Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam
icon Hà Giang có một công trình khoa học được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2023
icon Cụm thi đua số 1 - Liên hiệp Hội Việt Nam tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website