Tổ chức thành công Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026

 Ngày 05/01/2023, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị BCH Liên hiệp Hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo đại diện UBMTTQ tỉnh, Lãnh đạo các Sở, ngành, các Hội thành viên Liên hiệp Hội và 14/24 đồng chí trong BCH Liên hiệp Hội.

Tổ chức thành công Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tổng kết Hội nghị BCH Liên hiệp Hội nêu rõ: Năm 2022, trong điều kiện khó khăn của hoạt động Hội, cùng với các cấp, các ngành thực hiện giải pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 với phát triển kinh tế - xã hội”, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã nỗ lực, cố gắng, tích cực, chủ động triển khai, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn được Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh và Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam giao, nổi bật trên một số lĩnh vực như: Tập hợp được các chuyên gia, nhà khoa học ở trong và ngoài tỉnh tư vấn, phản biện đối hoàn thành với 06 Dự án Luật và các chương trình, chính sách, đề án trọng tâm của tỉnh; duy trì tốt hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức đưa KH&CN vào phục vụ sản xuất và đời sống, nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững cho nhân dân vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh; khích lệ động viên, thúc đẩy phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo, góp phần nâng cao năng xuất, chất lượng hiệu quả trong lao động, sản xuất, cải thiện đời sống thông qua việc tổ chức tốt các Cuộc thi, Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam trên địa bàn tỉnh, trong năm 2022 đã có nhiều công trình, giải pháp KHCN đoạt giải cấp tỉnh, trong đó có 03 giải thưởng cấp toàn quốc; tích cực vận động chính sách, kêu gọi, đề xuất các tổ chức Phi chính phủ ở trong và ngoài nước tài trợ triển khai một số đề tài, dự án ứng dụng tiến bộ KHCN góp phần vào sự nghiệp phát triển KT-XH, BVMT và phát triển bền vững. Đặc biệt về công tác củng cố và phát triển tổ chức đã thành lập được tổ chức Đảng đoàn Liên hiệp Hội và phát triển thêm được 01 Hội thành viên mới. Đây là bước chuyển biến tích cực nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Liên hiệp Hội trong việc lãnh chỉ đạo, tập hợp đội ngũ trí thức KHCN ở trong và ngoài tỉnh đóng góp cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Về tồn tại hạn chế, do các nguyên nhân khách quan và chủ quan, báo cáo nêu rõ: Chưa có sự phối hợp tích cực, chủ động của các Sở, hội ngành, các thành viên trong BCH Liên hiệp Hội trong việc triển khai nhiệm vụ của Liên hiệp hội; hoạt động cuộc thi, hội thi, giải thưởng sáng tạo KHCN chưa trở thành phong trào thi đua lao động sáng tạo rộng khắp trong toàn tỉnh.

Tổ chức thành công Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026

Đại biểu tham luận trao đổi tại Hội nghị

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023: (1) Tiếp tục đoàn kết nhất trí, phát huy sức mạnh trí tuệ của tập thể Đảng đoàn, Ban Thường vụ, các đồng chí thành viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội, bám sát các chương trình, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để xây dựng thành chương trình, kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 của Liên hiệp Hội, trọng tâm là nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội, triển khai mạnh mẽ hoạt động KH&CN, đưa tiến bộ KH&CN vào phục vụ sản xuất và đời sống  nhân dân nhất là vùng sâu, vùng xa; (2) Phát huy vai trò, trách nhiệm, sự vào cuộc tích cực của các Sở, ngành, các Hội thành viên của Liên hiệp Hội trong việc phối hợp đề xuất, thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình, đề án, dự án về phát triển KT-XH, đặc biệt là về KH&CN, bảo vệ môi trường thuộc các lĩnh vực của Sở, hội, ngành phụ trách; (3) Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh làm tốt công tác tôn vinh trí thức, tổ chức tốt các Cuộc thi, Hội thi, Giải thưởng Sáng tạo KH&CN, góp phần đưa KH&CN vào phục vụ phát triển KT-XH, sản xuất và đời sống nhân dân, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin gắn với chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị; (4) Làm tốt công tác truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, đưa tiến bộ KH&KT vào phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0; (5) Phối hợp tốt với các đơn vị liên quan của Liên hiệp Hội Việt Nam tham mưu cho Tỉnh tổ chức thành công Hội thảo KH&CN cấp toàn quốc tại TP. Hà Giang do tỉnh Hà Giang đăng cai: “Sáng tạo Khoa học Công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam” nhằm giúp cho các Sở, ban ngành của tỉnh nắm bắt được thông tin, tham mưu cho tỉnh đề xuất, đặt hàng, áp dụng triển khai, đưa tiến bộ KH&CN vào phục vụ sản xuất, đời sống và phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh.  

Cao Hồng Kỳ, Chủ tịch LHH Hà Giang./.

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang tập huấn chăm sóc cây Lê tại huyện Đồng Văn
icon Bàn giao hệ thống cấp nước sạch và nước uống trực tiếp do Hội Spejdernes Genbrug, Đan Mạch tài trợ
icon Hội thảo đánh giá công tác quản lý, sử dụng mô hình NTSH và hệ thống CNS, NUHĐ sau bàn giao và đề xuất giải pháp nhân rộng
icon Hội nghị tập huấn kiến thức nuôi Hươu phát triển kinh tế tại Vị Xuyên
icon Ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào nuôi Hươu sao
icon Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật lần thứ 5
icon SỰ KIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM NĂM 2023
icon Đồng chí Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam
icon Hà Giang có một công trình khoa học được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2023
icon Cụm thi đua số 1 - Liên hiệp Hội Việt Nam tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website