Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Sở/Ngành: Sở Nông nghiệp và PTNT; Khoa học và Công nghệ; Xây dựng; Giao thông vận tải; Công thương; Thông tin và Truyền thông; Tài nguyên và Môi trường; Liên đoàn lao động tỉnh; Tỉnh đoàn.

- UBND các huyện/thành phố;

       - Hội Doanh nghiệp tỉnh;

         - Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel chi nhánh Hà Giang; Tập đoàn Bưu chính viễn thông VNPT chi nhánh Hà Giang;

          - Trường Cao đăng kỹ thuật Công nghệ.

 

          Thực hiện Công văn số 421/LHHVN ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam V/v tổ chức triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2019. Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam được tổ chức hằng năm để xét tặng cho các tác giả có những công trình khoa học công nghệ có giá trị khoa học – kinh tế - xã hội lớn, được thực hiện tại Việt Nam nhằm khích lệ, tôn vinh và công nhận sự đóng góp nổi bật của các tác giả và nhằm khuyến khích việc tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống.

          Giải thưởng sáng tạo KHCN năm 2019 tập trung xét các công trình Khoa học thuộc 6 lĩnh vực: (1) Công nghệ Thông tin, Điện tử và Viễn thông; (2) Cơ khí và tự động hóa; (3) Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; (4) Công nghệ vật liệu; (5) Công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; (6) Công nghệ tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

          Để Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2019 được đông đảo các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có công trình, đề tài, giải pháp khoa học công nghệ đăng ký tham gia. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đề nghị Quý cơ quan/ đơn vị quan tâm triển khai một số nội dung sau:

          1. Đề nghị chỉ đạo, phổ biến Quy chế Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam 2019 cho các tổ chức, cán bộ khoa học thuộc phạm vi ngành/ địa phương tổ chức quản lý, có công trình, đề tài, giải pháp KHCN tham gia Giải thưởng theo 06 lĩnh vực trên.

          2. Làm đầu mối hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp Hồ sơ tham gia Giải thưởng gửi về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trước ngày 15/09/2019 . Căn cứ hồ sơ của đơn vị/ cá nhân Liên hiệp các Hội KH&KT  tỉnh sẽ tổ chức Hội đồng đánh giá, lựa chọn công trình, đề tài, giải pháp có chất lượng cao gửi tham dự Giải thưởng Khoa học Công nghệ cấp toàn quốc vào tháng 10/2019.

          Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh gửi kèm Quy chế Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2019 đã được Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam ký ban hành ngày 07/5/2019 để Quý đơn vị/ cá nhân tổ chức triển khai (bản mềm được đăng tải trên website: lienhiephoihagiang.org.vn – mục thông báo).

Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, tổ 20 phường Minh Khai, thành phố Hà Giang , tỉnh Hà Giang; Điện thoại 0219.3866.159;

          Mọi thông tin xin liên hệ: Đồng chí-Ngọc Anh (Điện thoại: 0936343363);

          Trân trọng đề nghị./.                                                

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- UBND Tỉnh (thay b/c);

- Đ/c Ngô Trọng Hà - CV UBND tỉnh (theo dõi, phụ trách);

- TTr Liên hiệp hội;

- Website Liên hiệp hội;

- Vnpt - iOffice;

- Lưu VT, CV theo dõi.



Mời các bạn tải quy chế Giải thưởng KHCN 2019

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 (đã ký)

 

 

Cao Hồng Kỳ




Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Bộ trưởng Bộ KH&CN làm Chu Ngọc Anh làm việc tại tỉnh Hà Giang
icon Công bố Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017
icon Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang được nhận Giải thưởng Môi trường toàn quốc năm 2017
icon Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam và Giải thưởng WIPO năm 2016
icon Nguy cơ khan hiếm và cạn kiệt tài nguyên "vàng trắng" ở Nước ta
icon Liên hiệp hội Hà Giang tích cực tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18 - 5
icon Tổng kết hoạt động KHCN năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015
icon Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2014
icon Tham gia Giải thưởng WIPO và Giải thưởng Cúp vàng Sở hữu Trí tuệ Việt Nam năm 2014
icon Hà Giang Kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5
Liên hiệp Hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
bộ khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Thiết kế website